جشنواره گان

پایان کار پنجمین دور جشنوارۀ سینمایی «گان» در آسترالیا

محمدجان آریا

27 October 2020

جشنوارۀ سینمایی «گان» در شهر «آدلاید» در جنوب آسترالیا برگزار شد. در این جشنوارۀ سینمایی فیلم‌های کارگردانان افغانستان برای مدت چهار روز به نمایش گذاشته شدند. این جشنواره شام دیروز (دوشنبه، پنجم عقرب) پایان یافته است.

در پنجمین دور جشنوارۀ «گان» دو فیلم بلند هنری و دو فیلم کوتاه با موضوع افغانستان به نمایش گذاشته‌ شده است. مسوولان برگزاری این جشنواره‌ می‌گویند که پنجمین دور جشنوارۀ «گان» با حذف بخش رقابتی فیلم‌ها برگزارشده است. فهیم هاشمی، بنیان‌گذار و مسوول برگزاری این جشنواره در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که به علت همه‌گیری ویروس کرونا، پنجمین دور جشنوارۀ «گان» تنها به پخش فیلم‌های سینمایی کشور اکتفا کرده است.

آقای هاشمی می‌افزاید که فیلم بلند هنری «حوا، مریم و عایشه» به کارگردانی صحرا کریمی و فیلم‌ِ «نامه‌یی به رییس جمهور» به کارگردانی رویا سادات در این جشنواره به نمایش گذاشته شده‌اند. جشنوارۀ سینمایی «گان» از سال 1395 خورشیدی به این‌سو همه‌ساله در آسترالیا برگزار می‌شود. در دوره‌های گذشته بخش رقابتی این جشنواره نیز دایر می‌شد. امسال به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این بخش جشنوارۀ گان حذف شده است. تاکنون پنج دور این جشنواره در شهرهای گوناگون آسترالیا برگزارشده است.

فهیم هاشمی توضیح می‌دهد که این جشنواره همه‌ساله دو هدفی را دنبال می‌کنند. به سخن او، شناخت سینما و کارهای هنری سینماگران افغانستان و برقرار ارتباط آنان با بیننده‌گان در آسترالیا از اهداف این جشنواره است. پول گرد‌آوری‌ شده از بابت فروش تکت‌های این جشنواره نیز به کودکان خیابانی در کابل کمک می‌شود.

تنها فیلم‌هایی در جشنوارۀ «گان» به نمایش گذاشته می‌شوند که کارگردان، تولیدکننده و یا بازیگر مرکزی آن‌ها شهروندان افغانستان باشند و یا کارگردانان خارجی به سوژه‌های مرتبط به افغانستان پرداخته باشند.

مسوولان برگزاری این جشنواره می‌گویند که حدود ۵۰۰ تن از مخاطبان سینما از سرتاسر آسترالیا با حفظ فاصلۀ اجتماعی در این جشنواره شرکت کرده‌اند. به سخن آقای هاشمی، در این دور از جشنوارۀ «گان» حدود ۷۰ درصد از بیننده‌گان سال‌های پیش حضور داشتند. او این را یک موفقیت برای دست‌اندرکاران این جشنواره می‌داند. آقای هاشمی امیدوار است که در سال آینده بخش رقابتی جشنوارۀ گان دوباره دایر شود.

نام این جشنواره از روایت مهاجران افغانستان در آسترالیا گرفته شده است. حدود یک قرن پیش شماری از شترسواران افغانستان به آسترالیا مهاجرت کردند و در ساخت نخستین خط ریل در استرالیای جنوبی نقش برجسته‌‌یی داشتند. بعدها مقام‌های آسترالیایی این قطار را به نام «گان» مسما کردند؛ نامی که به حضور و نقش مناجران افغانستان در این کشور اشاره دارد.