آب آشامیدنی

پنج پروژۀ تهیۀ آب‌ آشامیدنی در ولایت جوزجان به بهره‌برداری سپرده شد

محمدجان آریا

09 September 2020

پنج پروژۀ تهیۀ آب آشامیدنی به ارزش بیش از ۳۳ میلیون افغانی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی‌های مردیان، منگجیک و خانقاه این ولایت از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات به بهره‌برداری سپرده شده است. قرار است بیش از پنج هزار خانواده در ولایت جوزجان از این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

محمدامین استانکزی، نمایندۀ ریاست احیاء و انکشاف دهات در ولایت جوزجان امروز (چهارشنبه، نوزدهم سنبله) در صحبت با خبرگزاری نشانه توضیح می‌دهد که این پروژه‌ها شامل، تمدید شبکۀ آب‌رسانی، ساخت نُه پایه ذخیرۀ کانکریتی و فلزی برای آب آشامیدنی با ظرفیت 10 تا 20 متر مکعب، حفر هفت حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق و نصب سیستم برق خورشیدی می‌باشد.

آقای استانکزی اضافه می‌کند که تمدید شبکۀ آب‌رسانی خانه‌به‌خانه در روستاهای مختلف شهر شبرغان صورت گرفته است. به گفتۀ او، تاکنون 5 هزار و 626 خانواده به گونۀ مستقیم از آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شده‌اند. این پروژه‌ در چوکات برنامۀ ملی آب‌رسانی و آب‌یاری روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات اجرا می‌شود. ده درصد از هزینۀ این پروژه‌ از سوی باشنده‌گان محل پرداخته شده و نود درصد دیگر آن را وزارت می‌پردازد.

روز محمد، مسوول انکشافی روستای «تُنکه» در شهر شبرغان می‌گوید که در روستای آنان یک ذخیرۀ آب آشامیدنی صحی ساخته شده است. او اضافه می‌کند که تنها در روستای آنان بیش از ۲۰۰ خانواده از تمدید شبکۀ آب‌رسانی خانه‌به‌خانه مستفید شده‌اند. او خاطرنشان می‌سازد که هنوز روستای تُنکه کلنیک و مکتب ندارد، اما باشنده‌گان این روستا از آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شده‌اند.

از سوی دیگر، خان‌محمد، باشندۀ ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان می‌گوید که با ساخت یک ذخیرۀ فلزی با ظرفیت ۲۰ متر مکعب آب، مشکل اساسی آنان از ناحیۀ آب‌ آشامیدنی صحی برطرف شده است. او اما می‌گوید که هنوز روستاهای زیادی وجود دارند که با مشکل نبود آب آَشامیدنی مواجه هستند.

این در حالی است که از چندین سال به این‌سو باشنده‌گان ولایت جوزجان به ویژه باشنده‌گان شهر شبرغان، مرکز این ولایت از کمبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. هرچند مسوولان محلی تلاش دارند با اجرای پروژه‌های گوناگوني مشکل کمبود آب‌ آشامیدنی را برطرف کنند، اما این مشکل تاکنون پابرجاست.