نجیبه نور دلاوری

پیشرفت زنان در شمال؛ نجیبه نور دلاوری به عنوان آمر سمت پولیس در جوزجان گماشته شد

برای نخستین‌ باری در جوزجان خانمی به سِمت آمر سمت پنجم پولیس رسیده است. دوهم سارن نجیبه نور دلاوری شش سال پیش در حالی ‌که پدرش جزوی از جنگ‌جویان گروه طالبان بود، از ولسوالی قوش‌تپه و از ساحۀ زیر حاکمیت طالبان فرار کرد و به عنوان سرباز وارد بخش اداری فرماندهی پولیس ولایت جوزجان شد.

پس‌ از آن پدر نجیبه نیز به اصرار او صفوف طالبان را ترک کرد و به برنامۀ صلح دولت پیوست. بانو دلاوری در جریان شش سال گذشته در بخش مدیریت مبارزه با جرایم جنایی، آمر حل کشیده‌گی‌های خانواده‌گی و به عنوان آمر دفتر معاونت امنیتی فرماندهی پولیس ولایت جوزجان کار کرده است.

مل پاسوال خواجه ابوبکر جیلانی، فرمانده پولیس جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که زنان زیادی در بخش اداری فرماندهی پولیس این ولایت مصروف کار هستند. آقای جیلانی اضافه می‌کند، در صورت نیاز سربازان زن در میدان‌های نبرد نیز حضور خواهند یافت. فرمانده پولیس ولایت جوزجان خاطرنشان می‌سازد که گمارش نجیبه نور دلاوری به عنوان آمر سمت پولیس در جوزجان می‌تواند الگویی برای ولایت‌های دیگری باشد.

آقای جیلانی از سربازان و کارمندان پولیس مرد در جوزجان می‌خواهد که مطابق به قانون پولیس از اوامر آمر نجیبه در ساحۀ کاری‌شان اطاعت کنند. آقای جیلانی می‌افزاید که همۀ امکانات پولیس مطابق به قانون در اختیار پولیس‌های زن قرار دارد.

در همین حال، محمد هاشم رییس، والی جوزجان در پیوند به گمارش نجیبه نور دلاوری به عنوان آمر سمت پنجم پولیس در شهر شبرغان، می‌گوید که حکومت محلی از این اقدام بی‌پیشینۀ فرماندهی پولیس ولایت جوزجان حمایت می‌کند. آقای رییس می‌افزاید که حضور پولیس زن برای مبارزه با تروریسم، جرایم جنایی و قاچاق مواد مخدر یک امر ضروری است.

از سوی دیگری، دوهم سارن نجیبه نور دلاوری، آمر سمت پنجم پولیس در شهر شبرغان می‌گوید که پس ‌از این وظیفه‌اش نسبت به گذشته دشوارتر شده است. او تأکید می‌کند که حاضر است در صورت نیاز به هر نقطۀ کشور برود و به عنوان یک سرباز پولیس برای شهروندان خدمت کند.

بانو نور دلاوری خاطرنشان می‌سازد که پس ‌از این ایست‌های بازرسی پولیس زن را نیز در مناطق زیر حاکمیتش در شهر شبرغان افراز خواهد کرد. او علاوه می‌کند که در ایست‌های بازرسی نیاز است تا سربازان پولیس زن با زنان صحبت کند.

بر اساس گفته‌های مسوولان فرماندهی پولیس ولایت جوزجان، حدود بیش از یک‌صد زن در تشکیلات فرماندهی پولیس این ولایت فعالیت دارند. نجیبه نور دلاوری یگانه پولیس زن است که در سطح کشور به عنوان آمر سمت پولیس اجرای وظیفه می‌کند.

«آمر سمت» یک رتبۀ نظامی است و معادل «آمر حوزه» در شهرها می‌باشد. خانم نور دلاوری اکنون تا 30 سرباز پولیس را زیر دست دارد و تأمین نظم حدود پانزده روستا در ولایت جوزجان جزو مسوولیت‌هایش می‌باشد.