کوچۀ دلفین ها

چاپ مجموعۀ‌ شعری «کوچۀ دلفین‌ها»؛ فریاد دردهای مشترکِ نسلِ جنگ

neshananews

14 March 2021

نویسنده: عبدالجلیل سروش

«کوچۀ دلفین‌ها» نام پنجمین مجموعه‌یی از شعرهای مجیب مهرداد، شاعر جوان بدخشانی است که در ایران چاپ و نشر شده است.

مسایل اجتماعی نسل امروز افغانستان، بخش عمده‌یی از محتوای این مجموعۀ شعری را تشکیل می‌دهد؛ نسلی که با جنگ، ناهنجاری‌های اجتماعی و مهاجرت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

مجیب مهرداد، نویسندۀ کوچۀ دلفین‌ها می‌گوید که این مجموعۀ شعری «صدای مشترکی است که رنج‌ و حسرت‌ نسل جوان افغانستان و شهروندان این کشور را فریاد می‌زند». پرداختن به دشواری‌های جنگ و مهاجرت از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که در این مجموعۀ شعری ذهن سراینده را به خود جذب می‌کند.

«کوچۀ دلفین‌ها» در اصل بخشی از یک شاه‌بیت این مجموعۀ شعری است که به باور نویسنده، می‌تواند محتوای این مجموعۀ شعری را به گونۀ یک‌دست بازتاب دهد. از سوی دیگر، این شاه‌بیت روایت آشکاری از شرایط سخت و رقت‌بار افغانستان امروز است که برای خواننده‌گانی ارایه می‌شود که احتمالاً دشواری‌های شهروندان این سرزمین را تجربه‌ یا از نزدیک نظارت نمی‌کنند.

محتوای گزارش‌وار و روایت‌گونۀ «کوچۀ دلفین‌ها» شاید مهم‌ترین دلیلی است که نویسنده تصمیم گرفته پیش از این که این مجموعۀ شعری در افغانستان به دست نشر سپرده شود، در ایران خواننده‌گان خود را پیدا کند. به باور نویسنده، این مجموعه‎یی از شعرهایی که شرایط امروز افغانستان را روایت می‌کند به گسترش دایرۀ شناخت دیگران از وضعیت زنده‌گی شهروندان افغانستان، کمک خواهد کرد.

 

چاپ کوچۀ دلفین‌ها در ایران

مجموعۀ شعری کوچۀ دلفین‌ها در 100 برگه از سوی انتشارات مستقل «مهر و دل» در شهر تهران، پایتخت ایران، همسایۀ غربی افغانستان چاپ و نشر شده است.

نویسندۀ این کتاب می‌گوید که حق تکثیر این مجموعۀ شعری به ناشر «انتشارات مهر و دل» سپرده شده و تنها این موسسه می‌تواند کوچۀ دلفین‌ها را تکثیر کند.

به باور آقای مهرداد، برای چاپ دوبارۀ این مجموعۀ شعری در داخل کشور تاکنون تصمیم گرفته نشده و ممکن در آینده‌های نه چندان دور کوچۀ دلفین‌ها در داخل کشور نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد. نویسندۀ این کتاب اما در مورد این که چرا این مجموعۀ شعری نخست در ایران چاپ و نشر شده است، چیزی نمی‌گوید.

آن چنانی که آقای مهرداد می‌گوید، این مجموعۀ شعری شامل ده‌ها پارچۀ شعر است که در جریان سه تا چهار سال گذشته سروده شده است.

 

مجیب مهرداد کیست؟

مجیب مهرداد، شاعر جوان کشور از ولسوالی درواز ولایت شمال‌شرقی بدخشان است. او لیسانسش را در رشتۀ ادبیات زبان فارسی از دانشگاه کابل به دست آورده و در رشتۀ ادبیات انگلیسی، مطالعات فرهنگی و مطالعات پسا استعماری در دانشگاه پنجاب هند تا مقطع ماستری تحصیل کرده است.

افزون بر پنج مجموعۀ شعری که از آقای مهرداد تاکنون نشر شده «شعر معاصر تاجیکستان» مجموعۀ پژوهش‌های ادبی‌ دیگری است که آقای مهرداد در حوزۀ شعر و ادبیات به آن پرداخته است. ده‌ها مقالۀ دیگری در حوزۀ شعر فارسی، نقد ادبی و موضوع‌های اجتماعی و سیاسی از این شاعر و نویسندۀ بدخشانی در نشریه‌های داخلی و خارجی به دست نشر سپرده شده است.

مجیب مهرداد بیش از هفت سال در روزنامۀ پُرتیراژ کشور (8صبح) در کابل به عنوان خبرنگار و مدیر ارشد کار کرده و برای مدتی سخنگوی وزارت معارف افغانستان نیز بوده است. آقای مهرداد هم‌اکنون مدیرمسوول روزنامۀ 8صبح است.