شبرغان

کارزار برنامۀ تنظیم شهری در ولایت جوزجان آغاز شد

محمدجان آریا

08 November 2020

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که کارزار برنامۀ تنظیم شهری در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آغاز شده است.

معروف آذر، سخنگوی والی جوزجان امروز (یک‌شنبه، هژدهم عقرب) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف آنان از آغاز این برنامه، پاک‌کاری نقاط مزدحم شهر شبرغان از وجود دست‌فروشان است. آقای آذر می‌افزاید که دکان‌دارانی که برخلاف قانون و به گونۀ خودسر با نصب کتاره‌ها و یا زینه‌های فلزی پیاده‌روها را مسدود ساخته‌اند، با برخورد قانونی مواجه می‌شوند.

سخنگوی والی جوزجان علاوه می‌کند که کارزار برنامۀ تنظیم شهری در تشکیل یک کمیسیون آغاز شده و در رأس آن والی جوزجان قرار دارد. او تأکید می‌کند که در دو روز گذشته ۵۰ دکان بنابر تخلف از قانون شهري، از سوی این کمیسیون مهرولاک شده‌اند. معروف آذر خاطرنشان می‌سازد که بنابر کارشیوۀ این کمیسیون، این دکان‌ها برای مدتی مهرولاک خواهند ماند.

این در حالی است که چندی پیش شماری از فعالان اجتماعی نسبت به مسدود ساختن پیاده‌روها از سوی فلزکاران در شهر شبرغان، اعتراض کردند. آنان از حکومت محلی جوزجان خواستند که برای فلزکاران این شهر یک محل جداگانه و مناسبی را در نظر بگیرد تا از مسدود شدن پیاده‌روها و تخریب جادۀ قیرریزی شده در این شهر، جلوگیری شود.

جادۀ فلزکاران حدود یک سال پیش در قسمت جنوب شهر شبرغان با طول یک ‌کیلومتر و عرض ۲۳ متر به شکل دو طرفه قیر‌ریزی شد. در ده سال گذشته این نخستین جادۀ اسفالت‌ شده در شهر شبرغان به شمار می‌رود. اما پس از گذشت نزدیک به یک‌ سال کناره‌های این جاده به سبب بی‌توجهی فلزکاران در امر محافظت و نگه‌داری این جاده، در حال تخریب است.

با این حال، مسوولان ریاست فواید عامه و شهرداری شبرغان توضیح می‌دهند که به زودی در همکاری با یک‌دیگر جای مشخصی را برای فلزکاران و مستری‌های موتر، در نظر خواهند گرفت. آنان از مردم و دکان‌داران می‌خواهند که در قسمت رعایت فرهنگ شهرنشینی با ارگان‌های دولتی همکاری کنند.

شهر شبرغان در دو سال پسین به دلیل پناه آوردن خانواده‌های جنگ‌زده از ولایت‌های فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های ناامن جوزجان به یکی از مزدحم‌ترین شهرهای شمال کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش حکومت محلی، در دو سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار خانواده از ساحات جنگ‌زده به شهر شبرغان آمده‌اند.