IMG-20210617-WA0001

کاهش بی‌پیشینۀ کشت کوکنار در بدخشان

مسوولان پولیس مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی پولیس بدخشان می‌گویند که در پی مبارزۀ جدی با کشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر، میزان کشت کوکنار در این ولایت در مقایسه به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌یی داشته است. به گفتۀ آنان، کشاورزان بدخشان در شمار زیادی از ولسوالی‌های این ولایت که همه ساله کوکنار کشت می‌کردند، اکنون به کشت لوبیا، هینگ و گیاه «زغیر» روی آورده‌اند.
نثاراحمد جهان‌گیر، مدیر پولیس مبارزه با مواد مخدر در فرماندهی پولیس ولایت بدخشان می‌گوید که به دنبال تخریب کشتزارهای کوکنار، بازداشت قاچاق‌بران مواد مخدر و پایین آمدن بهای تریاک در بازارها، کشت کوکنار در این ولایت تا 80درصد کاهش یافته است. به گفتۀ او، در کنار مبارزۀ جدی با مواد مخدر در این ولایت، روی آوردن کشاورزان به کشت بدیل کوکنار مانند لوبیا، نخود، هنگ و زغیر در کاهش کشت کوکنار نقش اساسی داشته است.

کشاورزان بدخشان در شمار زیادی از ولسوالی‌های این ولایت که همه ساله کوکنار کشت می‌کردند، اکنون به کشت لوبیا، هینگ و گیاه «زغیر» روی آورده‌اند

آقای جهان‌گیر می‌افزاید که آمارهای مقدماتی آنان از وضعیت کشت کوکنار در مناطق زیر حاکمیت دولت نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته است. نثاراحمد جهانگیر اما خاطرنشان می‌سازد که میزان کشت کوکنار در مناطق زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته است.
به سخن مدیر پولیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان، هم‌اکنون بهای یک کیلوگرام تریاک در بازارهای بدخشان 800 افغانی است در حالی که بهای یک کیلوگرام هنگ بیش از دو هزار افغانی است و به همین ترتیب بهای لوبیا و نخود با توجه به سطح حاصل‌برداری از زمین در مقایسه با تریاک بیشتر است.
از سوی هم، مدیر پولیس مبارزه با مواد مخدر در بدخشان امیدوار است در کنار تسریع روند مبارزه با مواد مخدر از طریق آگاهی‌دهی و حمایت از کشاورزان توسط نهادهای مربوطه بتوانند سطح کشت کوکنار در این ولایت را کاهش دهند. به گفتۀ آقای جهان‌گیر، در صورت افزایش آگاهی مردم نسبت به مفاد کشت حلال و ضررهای مواد مخدر از سوی نهادهای ذیربط و توزیع کشت بدیل برای کشاورزان میزان کشت کوکنار در بدخشان به صفر می‌رسد.
کشاورزان در بدخشان نیز می‌گویند که آنان به دلیل کاهش بهای تریاک در بازارها و جدیت دولت در امر مبارزه با آن به کشت بدیل کوکنار روی آورده‌اند. سفرمحمد، یکی از کشاورزان بدخشان می‌گوید: «کشت زغیر بسیار خوب است، روغن اول دارد و از کاه آن نیز استفاده می‌کنیم. تریاک زحمت زیاد دارد، مضر می‌باشد و مفاد کم دارد، اما زغیر حلال است و مفاد بیش‌تری دارد». به گفتۀ او، آنان همه ساله از طریق فروش فراورده‌های تریاک قادر به تأمین مخارج زنده‌گی‌شان نبودند، اما امسال آنان توانسته‌اند افزون بر تأمین مخارج زنده‌گی، سود بیش‌تری به دست بیاورند.

کشاورزان که همه ساله از طریق فروش فراورده‌های تریاک قادر به تأمین مخارج زنده‌گی‌شان نبودند، اما امسال آنان توانسته‌اند افزون بر تأمین مخارج زنده‌گی، سود بیش‌تری به دست بیاورند.

مسوولان پولیس مبارزه با مواد مخدر در بدخشان نیز می‌گویند که در کنار کاهش بهای تریاک در بازارها، مبارزۀ جدی آنان در برابر مواد مخدر در بخش تخریب کارخانه‌ها، کشتزارها و بازداشت قاچاق‌بران مواد مخدر سبب شده که کشت کوکنار در این ولایت کاهش چشم‌گیری داشته باشد.
به گفتۀ آنان، سال گذشته بیش از چهار هزار هکتار زمین در همۀ ولسوالی‌های بدخشان کوکنار کشت شده بود، اما در سال جاری این رقم به کم‌تر از دو هزار هکتار زمین کاهش یافته است.
مسوولان پولیس مبارزه با مواد مخدر در بدخشان می‌گویند که هم‌اکنون نزدیک به یک ماه از آغاز کارزار تخریب کشتزارهای کوکنار سپری می‌شود و آنان تلاش دارند همۀ کشتزارهای کوکنار را در مناطق زیر حاکمیت دولت تخریب کنند و به صفر برسانند.