رونمایی کتاب

کتاب «دریچه‌یی به سوی فرهنگ مردم» در جوزجان رونمایی شد

محمدجان آریا

21 November 2020

کتاب «دریچه‌یی به ‌سوی فرهنگ مردم» از سوی شماری از فرهنگیان و کنش‌گران مدنی در ولایت جوزجان رونمایی شد. این کتاب قطور دارای ۳۷۶ برگه است و به تازه‌گی از سوی رادیو اروپای آزاد به زبان‌های فارسی و پشتو به چاپ رسیده است. دو کارمند رسانه‌یی به نام‌های شمیلا جاوید و مهریه انوری در مورد روایت‌های فرهنگی، تاریخی و زنده‌گی مردم افغانستان پژوهش کرده و یافته‌های‌شان را در این کتاب درج کرده‌اند.

محمدعالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی به خبرگزاری نشانه می‌گوید که بیش‌ترین روایت‌های این کتاب برگرفته از برنامۀ فرهنگی «در امتداد لحظه‌ها» می‌باشد؛ برنامه‌یی که از سوی رادیو آزادی در کشور به نشر می‌رسد. در این کتاب به موضوع‌های گوناگون از جمله افسانه‌های مادربزرگان و برخی از باورهای خرافاتی باشنده‌گان این سرزمین پرداخته شده است. بخشی از محتوای این کتاب به تاریخ و آله‌های موسیقی اختصاص‌ یافته است.

بصیر صانع، از شاعران ولایت جوزجان می‌گوید که پژوهش روی ادبیات عامیانه از جمله ویژه‌گی بارز این کتاب است. او تأکید می‌کند که نویسنده‌گان این کتاب «شاهنامۀ فردوسی» را مبنای بررسی‌شان قرار داده‌اند.

در همین حال، کرامت‌الله عزیزی که به نماینده‌گی از ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان در مراسم رونمایی این کتاب شرکت کرده است، تأکید می‌کند که شناخت ریشه‌های فرهنگی و چاپ کتاب‌های این ‌چنینی از نیازهای مبرم شهروندان کشور است. آقای عزیزی از نویسنده‌گان دیگر نیز می‌خواهد که دربارۀ سنت‌ها و گذشتۀ فرهنگی افغانستان تحقیق کنند و یافته‌های‌شان را در قالب یک کتاب به چاپ برسانند.

کتاب «دریچه‌یی به ‌سوی فرهنگ مردم» در حالی به چاپ رسیده است فرهنگ مطالعه در کشور به شدت کم‌رنگ است. بیشتر شهروندان به ویژه قشر جوان کشور از تاریخ گذشتۀ این سرزمین بی‌خبر‌اند. کم‌رنگ بودن فرهنگ مطالعه در کشور عوامل زیادی دارد. ادامۀ حدود چهل سال جنگ، ناامنی، فقر اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی از عمده‌ترین عوامل کم‌رنگ بودن فرهنگ مطالعه در کشور عنوان می‌شوند.