بیکاری هرات

کرسی‌های خالی و جوانان کارجو؛ دست‌کم ۴۰۰ بست دولتی در هرات خالی هستند

عاطفه غفوری

12 September 2020

با افزایش روزافزون شمار افرادی که پس از پایان دورۀ تحصیلی در جست‌وجوی فرصت کاری هستند، مسوولان ادارۀ اصلاحات اداری در ولایت هرات می‌گویند که دست‌کم ۴۳۰ بست دولتی در این ولایت از چند ماه به این‌سو خالی مانده‌ است. نرخ بی‌کاری در میان جوانان هرات با گذشت هر روز در حال افزایش است. تنها گروه کوچکی از کارجویان می‌توانند فرصت‌های لازم کاری را به دست بیاورند. سایر جوانان، اما یا بی‌کار مانده‌اند و یا هم راه مهاجرت و کار در کشورهای دیگر را به پیش می‌گیرند.

عزیزالله سیرت، یکی از جوانان هرات است که دو سال می‌شود از رشتۀ اقتصاد سند فراغت به دست آورده است. او می‌گوید، از این که چهار سال از عمرش را صرف کسب دانش و مدرک لیسانس کرده، پشیمان است. آقای سیرت می‌افزاید که در این مدت از هیچ تلاشی برای به دست آوردن کار دریغ نکرده، اما دیگر برای داشتن آیندۀ شغلی در کشور امیدی ندارد.

همزمان با او، نیلوفر رحیمی، دختر جوان هراتی می‌گوید، یک سال می‌شود که از دانشکدۀ تعلیم‌وتربیه فارغ شده است و همۀ اداره‌های دولتی و غیردولتی را در جست‌وجوی فرصت کاری یکی پی دیگری پیموده است. از دید او، دولت هیچ برنامه‌یی برای جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده ندارد و در آیندۀ نزدیک بحران بی‌کاری در میان جوانان تحصیل کرده به گونۀ نگران‌کننده، افزایش خواهد یافت.

اما این‌سو، مسوولان دولتی در هرات می‌گویند که فرصت‌های خوبی برای جذب جوانان و نیروهای متخصص در نهادهای دولتی وجود دارد، اما ظاهراً پیچ‌وخم‌های اداری این روند را زمان‌گیر کرده است. زلمی مالیار، رییس ادارۀ اصلاحات اداری در ولایت هرات می‌گوید که دست‌کم ۴۳۰ بست دولتی در این ولایت خالی است و به زودی برای پر شدن آن اقدام خواهد شد.

در همین حال، شماری از فعالان مدنی در هرات می‌گویند، در صورت تحقق این وعده، هیچ گرهی از مشکلات بی‌کاری جوانان باز نخواهد شد و دولت برای کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی ضعیف عمل کرده است. سیداشرف سادات، از فعالان مدنی در این ولایت می‌گوید که باید میان تقاضای کار و فرصت‌های شغلی در کشور تا حد امکان توازن رعایت شود. این فعال مدنی آیندۀ بی‌کاری جوانان را برای کشور نگران‌کننده و خطرناک می‌داند.

مسوولان محلی در ولایت هرات نیز تأکید می‌ورزند که دولت نمی‌تواند همۀ نیروی کاری را جذب کند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات خاطرنشان می‌سازد که بخش‌های خصوصی نقش مهمی در کاهش آمار بی‌کاری و جذب نیروی کار دارند.

با این وجود به تازه‌گی در هرات بیش از هزار بست معلمی از سوی مسوولان ریاست معارف به رقابت گذاشته شده است. دست‌کم ده بست ریاست نیز در این ولایت که سال‌هاست از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، قرار است پس از اخذ امتحان به افراد جویای کار سپرده شود.