کمک رسانی

کمک نقدی دولت به بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت‌کننده‌گان در بدخشان

روند کمک‌های نقدی دولت به عودت‌کننده‌گان و خانواده‌هایی که بر اثر جنگ از مناطق‌شان بی‌جا شده‌‌اند در ولایت بدخشان آغاز شده است.

اختر محمد خیرزاده، معاون والی بدخشان می‌گوید که این کمک‌های نقدی حدود پانزده میلیون افغانی را دربر می‌گیرد و برای هر خانواده مبلغ ده هزار افغانی پول نقد توزیع می‌شود تا برخی از مشکلات اقتصادی آنان برطرف شود.

آقای خیرزاده می‌افزاید: «در پی افزایش ناامنی‌ها و حضور طالبان در شماری از ولسوالی‌های این ولایت صدها خانواده ناگزیر به ترک خانه‌های‌شان شده و به شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و ولسوالی‌های همجوار آن آواره شده‌اند.» به سخن آقای خیرزاده، کمک‌های صورت گرفته از سوی دولت به بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت‌کننده‌گان بسیار ناچیز است و آنان تلاش دارند با بسیج نهادهای کمک‌کننده روند کمک‌رسانی به این خانواده‌ها را سرعت بخشند.

بی‌جاشده‌گان داخلی در بدخشان که در پی افزایش ناامنی‌ها ناگزیر شده‌اند از روستاهای زیر کنترل طالبان به مناطق تحت حاکمیت دولت آواره شوند، با ابراز خرسندی از کمک‌های نقدی دولت می‌گویند که انتظار دارند زمینۀ بازگشت آنان به مناطق‌شان فراهم شود. صبری‌گل، یکی از بی‌جاشده‌گان جنگ در ولسوالی جرم می‌گوید: «ما از کمک‌های دولت تشکری می‌کنیم، اما هیچ چیزی برای ما بالاتر و مهم‌تر از رفتن دوباره به خانه‌های مان نیست.»

بی‌جاشده‌گان جنگ در ولسوالی جرم بدخشان می‌گویند که آنان بارها از حکومت محلی تقاضا کرده‌اند که با راه‌اندازی عملیات نظامی مناطق‌شان را از کنترل طالبان بیرون کنند تا زمینۀ بازگشت آنان به خانه‌های‌شان فراهم شود. به سخن آنان، تا هنوز کوچک‌ترین اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

عبدالواحد طیبی، رییس ادارۀ امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌گوید که در سال روان خورشیدی این نهاد به بیش از دو هزار خانوادۀ بی‌جاشده کمک‌رسانی کرده است. این کمک‌ها از طریق سازمان غذایی جهان صورت گرفته است.

رییس ادارۀ امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در بدخشان خاطرنشان می‌سازد که هم‌اکنون هشت هزار عودت‌کننده و بیش از شش هزار بی‌جاشدۀ داخلی نزد این نهاد ثبت شده است. آقای طیبی می‌افزاید: «امسال تنها برای دو هزار خانوادۀ بی‌جاشدۀ داخلی از سوی موسسه‌ها و نهادهای همکار کمک صورت گرفته و برای 138 خانوادۀ عودت‌کننده از سوی سازمان غذایی جهان کمک‌رسانی شده است.»

مسوولان محلی در بدخشان اضافه می‌کنند که افزون بر شش هزار و دو صد خانوادۀ بی‌جاشدۀ داخلی که در ولسوالی‌های بهارک، جرم، اشکاشم و شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت به ‌سر می‌برند، هشت هزار عودت‌کنندۀ دیگر نیز به کمک‌رسانی نیاز دارند. مسوولان ریاست امور مهاجرین می‌گویند تلاش دارند با جلب همکاری نهادهای کمک‌کننده بتوانند خانواده‌های دیگری را که از این روند محروم مانده‌اند نیز زیر پوشش کمک‌رسانی قرار دهند.