شهرک معلمان

گشایش شهرک «آموزگاران» و آغاز روند توزیع نمره‌های رهایشی در ولسوالی مرزی اشکاشم بدخشان

به دنبال موجی از انتقادها مبنی بر عملی نشدن تعهدات حکومت در برابر رفع مشکلات سرپناه آموزگاران، برای نخستین بار شهرک آموزگاران در ولسوالی اشکاشم بدخشان گشایش یافته است. روند توزیع نمره‌های رهایشی برای آموزگاران در این ولسوالی نیز آغاز شده است.

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که روند توزیع نمره‌های رهایشی را برای آموزگاران مکتب‌های ولسوالی مرزی اشکاشم سه روز پیش (سه‌شنبه، چهار سنبله) آغاز کرده‌اند و قرار است این روند در ولسوالی‌های دیگر بدخشان نیز عملی شود. عبدالسمیع ابدیار، رییس ادارۀ معارف بدخشان می‌گوید که آنان روند توزیع نمره‌های رهایشی را در مساحت 150 جریب زمین به هدف برطرف‌سازی مشکلات سرپناه آموزگاران آغاز کرده‌اند و تلاش دارند به مشکلات نبود سرپناه آموزگاران نیز در همۀ ولسوالی‌های  بدخشان رسیده‌گی کنند.

به گفتۀ رییس معارف بدخشان، در این شهرک برای 330 آموزگار و کارمند ریاست معارف نمره‌های رهایشی توزیع می‌شود. آقای ابدیار می‌افزاید که توزیع نمره‌های رهایشی امتیاز مادی از سوی حکومت برای آموزگاران است که در زمینۀ تشویق آموزگاران و بهبود کیفیت آموزشی موثر واقع می‌شود.

نام‌دار خان خالد، ولسوال اشکاشم می‌گوید که 150 جریب زمین بر اساس حکم ریاست جمهوری در سال‌های گذشته سروی و در بدل 75 میلیون افغانی از ادارۀ اراضی به وزارت معارف انتقال شده است.

در همین حال، آموزگاران مکتب‌های بدخشان می‌گویند که با ایجاد این شهرک بسیاری از مشکلات آنان از ناحیۀ نبود سرپناه برطرف خواهد شد. آنان از حکومت می‌خواهند که در بخش اعمار خانه‌های رهایشی نیز با آنان همکاری کند. اسدلله، یکی از آموزگاران بدخشان با استقبال از این اقدام حکومت می‌گوید که توجه به وضعیت زنده‌گی و رفع مشکلات سرپناه آموزگاران برای آنان امیدوارکننده است و انتظار دارند که حکومت به مشکلات سرپناه آموزگاران در ولسوالی‌های دیگر بدخشان نیز توجه کند.

مسوولان ریاست معارف بدخشان می‌گویند که در دوره‌های بعدی این روند را در ولسوالی زیباک و شغنان و به همین ترتیب در ولسوالی‌های دیگر بدخشان نیز عملی می‌کنند.