گل افزه

گل‌افزه کیهان؛ یگانه زنی که در جوزجان کار خرید و فروش جایداد را به پیش می‌برد

محمدجان آریا

02 September 2020

همه‌روزه در سراسر کشور صدها معاملۀ خرید‌وفروش زمین، خانه و موتر از سوی دفترهای رهنمای معاملات به شکل‌ها و تَرفندهای گوناگون انجام می‌شود.  این داد‌وستدها اما بیش‌تر از سوی مردان صورت می‌گیرد و کم‌تر زنانی هستند که در دادوستد کوچک مصروف کارند. باور غالب در بازار کار این است، تا زمانی‌که یک بازرگان ترفندهای مختلف داد‌وستد را تجربه نکند و نیاموزد، نمی‌تواند در بخش خرید و فروش خانه و زمین موفق شود. مردم‌شناسی و روان‌شناسی نیز جزو اصلی و ضروری کار رهنمای معاملات دانسته می‌شود، اما گاهی اوقات رویدادها و روایت‌های پیش می‌آید که پیش‌فرض‌های جامعه را در بخش دادوستد تغییر می‌دهد.

گل‌افزه کیهان یکی از بازرگانان زن در شهر شبرغان است. او حدود هشت سال می‌شود که معاملات خرید و فروش زمین و خانه را انجام می‌دهد. ظاهراً یگانه زنی که در ولایت جوزجان کار خرید و فروش جایداد را انجام می‌دهد، خانم گل‌افزه است. او در صحبت با خبرگزاری نشانه توضیح می‌دهد که قبلاً شوهرش کار خرید و فروش خانه و زمین را به پیش می‌برد، اما هنگامی که شوهرش در یکی از موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی مصروف کار شد، نمی‌توانست به کارهایش رسیده‌گی کند و از همین رو، خانم گل‌افزه وارد میدان شده است. این بازرگان زن بدون داشتن تجربۀ قبلی به عرصۀ تجارت پای گذاشته است و اکنون یکی از بازرگانان موفق شهر شبرغان شمرده می‌شود. این بازرگان زن می‌گوید در جریان هشت‌ سال گذشته ۵۲ نمره زمین و خانه را با قباله‌های شرعی خرید و فروش کرده است؛ کاری که حتا برای مردان دشوار است.

کار و معامله‌های کاری خانم گل‌افزه بیش‌تر با مردان است و در جریان هشت سال گذشته هیچ‌ معاملۀ بازرگانی را با زنان انجام نداده است. او خاطرنشان می‌سازد که زنان در ولایت جوزجان در کار خرید و فروش خانه، زمین و موتر دخیل نیستند. این بازرگان زن راننده‌گی نیز یاد دارد و همۀ کارهای تجارتی‌اش را  با موتر شخصی‌اش انجام می‌دهد.

خانم کیهان افزون بر خرید و فروش زمین و خانه در کارهای دیگر تجارتی نیز فعالیت دارد. او چند داش خشت‌پزی را به اجاره گرفته است و برای پیش‌برد کار این داش‌ها کارگر استخدام کرده است. این بازرگان زن می‌گوید که در بیرون از خانه همۀ کارهای اقتصادی را که مردان انجام می‌دهند، او نیز می‌تواند انجام دهد.

زنان اما در هر بخش جامعۀ افغانستان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. خانم کیهان نیز از دل این چالش‌ها بیرون شده است. او خاطرنشان می‌سازد که در نخست نزدیکانش باور نداشتند که گل‌افزه می‌تواند کارهای داد‌وستد را انجام دهد. این خانم جوزجانی اما اکنون موفق شده و یکی از بازرگانان شهر شبرغان است که در دادوستد بازرگانی با مردان این شهر رقابت می‌کند.

گل‌افزه کیهان افزاید که در اوایل کارش هنگامی که مردان می‌دیدند که طرف معاملۀشان یک زن است، تعجب می‌کردند و فکر می‌کردند که معامله جایداد با یک زن به نفع‌شان تمام می‌شود، اما او همیشه از معاملات فروش جایداد سود برده است. خانم گل‌افزه بیان می‌کند که محیط کار و تجارت‌ او را پذیرفته است و اکنون به راحتی با دیگران وارد معامله جایداد می‌شود. خرید و فروش خانه و زمین به یکی از علاقه‌مندی‌های خانم گل‌افزه بدل شده است. طوری که روزانه با چهار یا پنج مشتری دیدار می‌کند. خانم کیهان تأکید می‌کند که این شغل برایش مناسب است؛ زیرا حالا در بخش دادوستد جایداد تجربۀ زیادی کسب کرده است.

آرزوی گل‌افزه کیهان این است که روزی بتواند یک دفتر رهنمای معاملات بزرگی داشته باشد و کار خود را به ولایت‌های دیگر کشور نیز گسترش دهد. او می‌افزاید، در صورتی که کارش را گسترش دهد، زنان و دختران دیگر را نیز می‌تواند شامل بازار کار معامله‌های جایداد کند. این زن بازرگان که مادر یک پسر و دو دختر است، باور دارد که خودکفایی اقتصادی زنان به معنای آزادی و استقلال آنان است.

این در حالی است که بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع زنان بیش از بیست زن در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در بخش‌های گوناگون مصروف ‌کار بازرگانی اند. از رسانه‌داری تا پیش‌برد کارهای شرکت‌‌های تولیدی. همچنان رستورانت‌داری، پیش‌برد کارهای باشگاه‌های ورزشی بانوان، دکان‌داری و دست‌فروشی از جمله شغل‌هایی اند که زنان مصروف آن هستند. اما در این میان تنها زنی که مصروف دادوستد بزرگ است و در بخش خرید و فروش جایدادها کار می‌کند، خانم گل‌افزده کیهان می‌باشد.