برنامه شعر دختران

یک‌صدا برای صلح؛ شاعران جوان از طریق شعر دادخواهی می‌کنند

برنامۀ رقابتی شعر زیر عنوان «یک‌صدا برای صلح» با اشتراک شماری از شاعران جوان و فرهنگیان در ولایت جوزجان برگزار شده است. در این برنامۀ ادبی بیش از ۲۰۰ جوان شرکت کرده‌اند. این برنامه از سوی نهاد اجتماعی «امید دوباره» راه‌اندازی شده است. پنجاه ‌درصد اشتراک‌کننده‌گان این برنامه را دختران تشکیل می‌دهند.

جان محمد حبیبی، مسوول نهاد اجتماعی «امید دوباره» در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هدف آنان از برگزاری برنامۀ «یک‌صدا برای صلح» ترویج فرهنگ صلح‌پذیری از مسیر ادبیات در میان شهروندان کشور است. آقای حبیبی می‌افزاید که شهروندان نسبت به شعر و چکامه‌خوانی علاقۀ بیشتری دارند. او به این باور است که فرهنگ‌سازی در زمینهٔ صلح از مسیر شعر میان مردم موثرتر است. آقای حبیبی علاوه می‌کند که صلح‌پذیری باید از طریق فرهنگ به یک تفکر در میان شهروندان بدل شود. او ادبیات را تنها میان‌بر ممکن برای رسیدن به صلح می‌داند.

در جریان این برنامۀ سه‌روزه بیست شاعر جوان شعرهای مناسبتی‌شان را به رقابت گذاشتند؛ واژه‌هایی که به آرزوی صلح سروده شده‌اند. گلالی یولداش، شاعر جوان و دانش‌جوی دانشگاه جوزجان می‌گوید که با آرزوی برقراری صلح دایمی در این برنامۀ رقابتی – ادبی شرکت کرده است. این شاعر جوان تازه با ادبیات و شعر درگیر شده و نخستین‌ شعرهایش را دربارۀ صلح نوشته است. بانو یولداش امیدوار است که با پاسداشت از ارزش‌های مدنی و انسانی زنان، مذاکرات صلح به نتیجۀ مطلوبی برسد.

با این ‌حال، امین‌الله بصیر صانع، یکی از داوران برنامۀ یک‌صدا برای صلح خاطرنشان می‌سازد که از میان ۲۰۰ جوان حاضر در این برنامه، شعرهای بیست تن آنان به رقابت گذاشته‌ شده است. آقای صانع برگزاری برنامه‌های فرهنگی را به مناسبت ترویج و گسترش اندیشۀ صلح‌خواهی در کشور مهم توصیف می‌کند. آقای صانع، فرهنگ‌سازی را یگانه راه پایان جنگ و همدیگرپذیری می‌داند. او بیان می‌کند که از میان ۲۰ تن از شاعران جوان به پنج شعر برتر جایزۀ نقدی داده می‌شود.

این برنامۀ رقابتی – ادبی زیر نام یک‌صدا برای صلح در حالی با حضور ۲۰۰ جوان در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار می‌شود که حدود یک ماه پیش برنامۀ رقابت کتاب‌خوانی زیر عنوان «صلح‌پروری» از سوی شماری از نهادهای مدنی در جوزجان برگزار شد. در این برنامه 150 جوان شرکت کردند. شرکت‌کننده‌گان این برنامه، مطالعه و کسب دانایی را یگانه راه نجات کشور از حالت کنونی توصیف کردند.