لیسه کولنگ

یک شهروند ترکی از هزینۀ شخصی برای دانش‌آموزان دختر و پسر در جوزجان مکتب ساخته است

مسوولان در ریاست معارف ولایت جوزجان می‌گویند که یک شهروند کشور ترکیه از پول شخصی‌اش در ولسوالی «خواجه دوکوه» این ولایت برای دختران و پسران دانش‌آموز یک مکتب مختلط ساخته است. به گفتۀ آنان، لیسۀ عبدالرحمان کولُنگ دارای دوازده صنف درسی و چهار اتاق اداری می‌باشد که به شکل معیاری طبق نقشۀ وزارت معارف افغانستان ساخته شده است.

صالح محمد صالح، سرپرست ریاست معارف در ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «با ساخت این مکتب در روستای چوب‌باش، مشکل نبود مرکز آموزشی برای دانش‌آموزان چهار روستا در ولسوالی خواجه دوکوه برطرف شده است.» آقای صلح می‌افزاید که در گذشته دانش‌آموزان روستاهای (چوب‌باش، شکرک، قورباغه‌آریغ و سالتُق) در یک ساختمان کهنه و فرسوده درس می‌خواندند و با ساخت این مکتب زمینۀ بهتر آموزش و پرورش برای دختران و پسران این روستاها فراهم شده است.

به سخن آقای صالح، معارف و دانش‌آموزان پیام‌آوران صلح هستند و ساخت هر مکتب به معنای کاشت اندیشۀ صلح‌خواهی در یک منطقه است. سرپرست ریاست معارف در ولایت جوزجان توضیح می‌دهد که قرار است در آینده‌ها فارغان لیسۀ عبدالرحمان کولُنگ، برای ادامۀ تحصیلات‌شان با اخذ بورسیه به کشور ترکیه فرستاده شوند. به گفتۀ او، در این مکتب دو آموزگار در بخش‌های آموزش زبان انگلیسی و تُرکی در وقت اضافی در خدمت دانش‌آموزان این لیسه قرار دارند.

مسوولان ریاست معارف در ولایت جوزجان می‌گویند که همۀ هزینه‌های این مکتب از سوی عبدالمتین کولُنگ، شهروند تُرکی پرداخته می‌شود.

در همین‌حال، نورمحمد قاری‌زاده، مسوول موسسۀ خدماتی و انکشافی قویاش که تطبیق‌کنندۀ پروژۀ ساختمان مکتب است، می‌گوید: «ساختمان این مکتب یک‌صدوپنجاه هزار دالر امریکایی هزینه برداشته و در مدت یک سال ساخته شده است.» او علاوه می‌کند که گروه کاری‌شان تصمیم دارد با کمک‌ مالی بازرگانان داخلی و خارجی در مناطق دوردست و محروم برای دختران و پسران مکتب بسازند. به گفتۀ آقای قاری‌زاده قرار است لیسۀ عبدالرحمان کولُنگ امکانات لوژیستکی مکتب‌های ترکیه را داشته باشد.

محمدرسول سرداش، باشندۀ محل دربارۀ گشایش مکتب مختلط روستای‌شان می‌گوید: «با ساخت این مکتب امید برای آیندۀ فرزندان مان پیدا شد.» به باور او، با ساخت مکاتب در روستاهای دوردست، میزان اندیشۀ افراط‌گرایی کاهش می‌یابد. آقای سرداش می‌افزاید که با شامل شدن در این مکتب، آیندۀ تعلیمی فرزندان‌شان تضمین شده است.

روی هم رفته هنوز ریاست معارف ولایت جوزجان با مشکلات زیادی در بخش‌های نبود ساختمان مکاتب روبه‌رو است. بر اساس گزارش این ریاست هنوز 80 هزار دانش‌آموز در این ولایت روی زمین درس می‌خوانند و حدود دو صد مکتب در این ولایت ساختمان ندارد.