کودکان دارای معلولیت

۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی کمیتۀ سویدن در جوزجان فارغ شدند

neshananews

22 May 2021

مسوولان دفتر بازتوانایی معلولان کمیتۀ «سویدن» در جوزجان می‌گویند که ۲۳ کودک معلول از مرکز آموزشی این کمیته در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان فارغ شده‌اند. به گفتۀ آنان، این کودکان معلول از دورۀ آماده‌گی فارغ شده‌‌اند و در مکتب‌های دولتی جذب خواهند شد.

محراب‌الدین کمال، مسوول بخش آموزش‌های ویژۀ کمیتۀ سویدن در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که کودکان نابینا، ناشنوا و همچنان کودکانی‌ که‌ با کندی ذهن یا «تأخیر عقلی» روبه‌رو هستند از این دورۀ آموزشی فارغ شده‌اند. آقای کمال می‌افزاید که این کودکان آموزش‌های ویژه‌یی مانند جهت‌یابی، گشتن با عصا، خط بریل، زبان اشاره و مهارت‌های امور زنده‌گی را در این دوره آموزش دیده‌اند.

مسوول بخش آموزش‌های ویژۀ کمیتۀ سویدن خاطرنشان می‌سازد که این کودکان معلول پس از دو تا سه‌ سال فراگیری آموزش در مرکز آموزشی بازتوانایی معلولان از این دورۀ آماده‌گی فارغ می‌شوند. به سخن آقای کمال، این کودکان معلول بر اساس استعداد و شایسته‌گی‌شان در صنف‌های مختلف مکتب‌های دولتی جذب می‌شوند. آقای کمال علاوه می‌کند که نصاب آموزشی بیش‌تری بالای کودکان نابینا و ناشنوا تطبیق خواهد شد. به گفتۀ او، کسانی که کندی ذهنی یا تأخیر عقلی دارند با مهارت‌های زنده‌گی و آموزش‌های بیشتری جهت برقراری ارتباط با جامعه، آشنا می‌شوند.

در همین‌حال، ولی محمد، پدر یکی از کودکان ناشنوا می‌گوید که او پیش ‌از این امید خود را نسبت به آموزش فرزندش از دست ‌داده بود. آقای محمد اضافه می‌کند که اکنون فرزند ناشنوای سیزده ساله‌اش مشکلات روزمرۀ خود را با زبان، اشاره و قلم حل می‌کند. ولی محمد با خرسندی اضافه می‌کند که پسرش شامل صنف چهارم یکی از مکتب‌های شهر شبرغان شده است. پدر این کودک ناشنوا آرزو دارد پسر معلولش در آینده انجینیر شود.

مصطفی، یکی از فارغان مرکز آموزشی کمیتۀ سویدن است که با مشکل تأخیر عقلی دچار می‌باشد. او پس از دو سال آموزش مهارت‌های امور زنده‌گی از این مرکز فارغ شده است. خانم شمایل، مادر مصطفی می‌گوید که اکنون پسرش برخورد با جامعه و مردم را یاد گرفته است. خانم شمایل می‌افزاید: «مصطفی حالا سلام می‌دهد و با دیگران احوال‌پرسی می‌کند.» این خانم علاوه می‌کند که پسرش نوشتن را نیز در این مرکز آموزشی فرا گرفته است.

بر اساس معلومات دفتر ساحه‌یی کمیتۀ سویدن در زون شمال، دو سال پیش در (۱۳۹۸) نیز حدود ۱۷۶ کودک معلول از دوره‌های آماده‌گی این مرکز آموزشی در ولایت‌های جوزجان، بلخ و سمنگان فارغ شده‌اند.