سبزخانه گرین هاوس

در سه سال گذشته ۹۶ خانه‌سبز در ولایت جوزجان ساخته شده است

محمدجان آریا

23 August 2020

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت جوزجان می‌گویند که در جریان سه سال گذشته ۹۶ گرین‌هاوس یا سبزخانه برای کشاورزان زن و مرد در پانزده روستا در سه ولسوالی این ولایت ساخته شده است. آنان ساخت این سبزخانه‌ها را به منظور سازگاری جامعه با محیط زیست و تغییر اقلیم عنوان می‌کنند. به گفتۀ مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان، ولسوالی‌های خواجه دوکوه، فیض‌آباد و خانقاه زیر پوشش برنامۀ «کاهش‌دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم» قرار گرفته‌اند.

محمدحلیم دانش‌یار، مسوول پروژۀ کاهش‌دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که برنامۀ آنان با کمک مالی نهاد (UNDP)، سازمان جهانی محیط زیست و همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در حال تطبیق است. به گفتۀ آقای دانش‌یار برنامۀ کاهش‌دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم از سال 1396 خورشیدی آغاز شده و تا وسط سال 1400 خورشیدی ادامه خواهد یافت.

محمدحلیم دانش‌یار می‌افزاید که آنان برای ۴۶ کشاورز زن به مساحت ۶۰ متر مربع و به ۵۰ کشاورز مرد به مساحت ۳۰۱ متر مربع سبزخانه ساخته‌اند. به سخن او، ساخت این سبزخانه‌ها در جاهایی که کم‌بود آب زراعتی وجود دارد، نتیجۀ خوبی داده است. آقای دانش‌یار علاوه می‌کند که کشاورزان در فصل‌های مختلف، سبزی‌های گوناگونی را در این سبزخانه‌ها کِشت می‌کنند. بادنجان رومی، کاهو، بادرنگ و گیاه الویرا از جمله سبزی‌هایی‌اند که در گرین‌هاوس در فصل‌های مختلف کِشت می‌شوند.

در همین‌حال محب‌الله، ولسوال خانقاه می‌گوید که از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در این ولسوالی ۴۰ سبزخانه برای کشاورزان زن ساخته شده است. او اضافه می‌کند که ساخت این سبزخانه‌ها در روستاهای دوردست، درآمد کشاورزان زن را افزایش می‌دهد.

گُلالی رحیمی، یکی از زنان کشاورز در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان است. خانم رحیمی به خبرگزاری نشانه در پیوند به موثریت سبزخانه‌ها می‌گوید: «خوبی گرین‌هاوس این است که ما در هر فصل سبزیجات مخصوص همان فصل را می‌توانیم داخل آن کِشت کنیم.» این کشاورز زن می‌افزاید که گرین‌هاوس‌ها طوری ساخته می‌شوند که دهقان بتواند با آب کم، حاصل بیش‌تر بردارد.

با وجودی که ولایت جوزجان در کنار دریای آمو قرار دارد، اما همواره کشاورزان این ولایت از نبود آب زراعتی شاکی‌اند. آنان در چند سال پسین بارها پیشنهاد شان را به مقامات محلی تسلیم داده‌اند، اما تاکنون در قسمت لوله‌کشی آب از دریای آمو هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

چندی پیش عبدالقادر مالیه، معاون مقام والی جوزجان به باشنده‌گان این ولایت گزارش داده است که به زودی کار لوله‌کشی آب از دریای آمو به سوی زمین‌های زراعتی ولایت جوزجان آغاز می‌شود. این کار اما تاکنون جنبۀ عملی به خود نگرفته است.