زباله دانی های شبرغان

نصب زباله‌دانی‌های بازیافتی برای نخستین بار در شهر شبرغان

محمدجان آریا

29 September 2020

ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان در یک اقدام بی‌پیشینه شماری از زباله‌دانی‌‌ها را در نواحی مختلف و پُر ازدحام شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان نصب کرده است. این زباله‌دانی‌ها با رنگ‌های گوناگون از تایرهای کهنۀ موترها ساخته شده‌اند.

خجسته قیام تلاش، رییس ادارۀ محیط زیست در ولایت جوزجان امروز (سه‌شنبه، هشتم میزان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که شماری از صاحبان کوره‌های خشت‌پزی در این شهر بدون نصب فلترهای تصفیۀ دود، از تایرهای کهنه و مواد مضر استفاده می‌کردند. خانم تلاش اضافه می‌کند که از همین‌رو، ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان تایرهای کهنه را از کوره‌های خشت‌پزی گردآوری کرده و آن را به زباله‌دانی تبدیل کرده است.

به گفتۀ بانو خجسته قیام تلاش، این زباله‌دانی‌‌ها که شمار آن برای فعلاً به چهارده عدد می‌رسد از بازیافت‌ تایرهای پوسیده و کهنه ساخته شده‌اند. خانم تلاش خاطرنشان می‌سازد، با افرادی ‌که بدون نصب فلتر و آتش‌زدن تایر و یا هر نوع مواد مضر دیگر محیط زیست و هوا را آلوده می‌سازد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او تأکید می‌ورزد که ریاست حفاظت از محیط زیست در جوزجان افراد متخلف را جریمۀ نقدی خواهد کرد.

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان ولایت جوزجان از نصب زباله‌دانی‌های دایمی در گوشه‌های شهر شبرغان ابراز خُرسندی می‌کنند. آنان می‌گویند که نصب این زباله‌دانی‌های رنگارنگ به زیبایی شهر افزوده است. رحیم‌الله قربانی، باشندۀ شهر شبرغان می‌گوید که مردم هنوز هم با فرهنگ شهرنشینی آشنا نشده‌اند و بازمانده‌های خوراکی و زباله‌ها را در پیاده‌روها پرتاب می‌کنند. او امیدوار است که پس از این، مردم زباله‌های‌شان را در زباله‌های تازه نصب شده، بیندازند. مسوولان ریاست حفاظت از محیط زیست در جوزجان نیز از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که زباله‌ها را در جاهای مخصوص آن بیندازند تا کارمندان شهرداری بتوانند به ساده‌گی زباله‌ها را از گوشه‌های شهر گردآوری کنند.

با این همه، این نخستین ‌باری است که از سوی ریاست حافظت محیط زیست ولایت جوزجان، تایرهای کهنه جمع‌آوری و به زباله‌دانی تبدیل می‌شوند. مسوولان ریاست حفاظت از محیط زیست می‌گویند که نصب زباله‌دانی‌ها در شهر شبرغان همچنان ادامه دارد.