زنان جوزجانی

72 بانوی جوزجانی پس از یک دورۀ آموزشی صاحب کار شدند

محمدجان آریا

15 April 2021

هفتاد و دو دخترخانم جوزجانی پس از پایان یک دورۀ کارآموزی در شهر شبرغان صاحب کار شدند. این بانوان در چهار بخش مختلف به کار گماشته شده‌اند. موسسۀ غیردولتی «اکتید» با همکاری ریاست کار و امور اجتماعی در چوکات برنامۀ انکشاف پایدار روستاها این برنامۀ آموزشی بلندمدت را برای بانوان جوزجانی فراهم ساخته است.

مسوولان ادارۀ کار و امور اجتماعی در ولایت جوزجان می‌گویند که این بانوان از مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی موسسۀ اکتید فارغ و صاحب کار شده‌اند. سید عبدالرشید منصوری، رییس ادارۀ کار و امور اجتماعی در ولایت جوزجان می‌افزاید که همکاری موسسه‌های غیردولتی برای ایجاد کار و خودکفایی اقتصادی زنان در شهر شبرغان تأثیرگذار بوده است. او اضافه می‌کند که ادارۀ آنان نیز سهولت‌های لازم را در بازار کار برای بانوان تجارت‌پیشه فراهم می‌سازد.

در همین‌حال، امان‌الله امین، مسوول ولایتی موسسۀ اکتید به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این ۷۲ بانوی جوزجانی در بخش‌های عکاسی، برنامه‌های کمپیوتری، ترمیم موبایل، آرایش‌گری و بیک‌دوزی آموزش ‌دیده‌اند. او اضافه می‌کند که این آموزش‌های فنی و حرفه‌یی برای بانوانی است که به دلایل گوناگونی از آموزش‌وپرورش باز مانده و یا هم سرپرست یک خانواده‌ هستند. به سخن آقای امین، ۷۲ دخترخانم به ۲۴ گروه کوچک جدا شده‌اند و برای هر گروه حدود ۶۰ هزار افغانی وسایل کاری توزیع شده است.

آقای امین خاطرنشان می‌سازد که فراهم ساختن آموزش برای هر شاگرد در مرکز آنان برای مدت نُه ماه حدود دو هزار دالر امریکایی هزینه بر می‌دارد. قرار است این بانوان با وسایل و تجهیزات کاری خود در شش ماه نخست در شهر شبرغان وارد بازار کار شوند.

در همین حال، زرمینه رحیمی، یکی از کارآموزان مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی است که در بخش بیک‌دوزی آموزش‌ دیده. خانم رحیمی توضیح می‌دهد که او در حال حاضر در خانه کار می‌کند، اما پس‌ از این با گروه کاری‌اش یک کارگاه بیک‌دوزی را در شهر شبرغان راه‌اندازی خواهد کرد.

لطیفه، بانوی دیگری است که در بخش آرایش‌گری آموزش دیده و دوست دارد یک آرایش‌گاه شخصی در شهر شبرغان راه‌اندازی کند. خانم لطیفه می‌گوید تا هنوز جامعه کار زنان در بیرون از خانه را نپذیرفته، اما زنان با تلاش و مبارزه به کار خود ادامه می‌دهند. لطیفه آرایش را سلیقۀ زنان و دختران می‌داند و تأکید می‌کند که با گروه کاری‌اش برای خودکفایی اقتصادی زنان مبارزه خواهد کرد.

در سال گذشته نیز ۷۲ تن از دخترخانم‌ها از مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌یی موسسۀ اکتید فارغ و صاحب شغل شدند. این دومین دوره‌یی است که ۷۲ بانوی دیگری وسایل و تجهیزات کاری را از سوی این دفتر دریافت می‌کنند. موسسۀ غیردولتی اکتید در بخش‌های ظرفیت‌سازی زنان و جوانان در ولایت جوزجان و شمار دیگری از ولایت‌های کشور فعالیت می‌کند. این دفتر در بخش انکشاف روستاها نیز در ولسوالی‌های دوردست ولایت جوزجان فعالیت دارد.