خیاطی زنان

یک جوان فاریابی برای 40 زن زمینۀ خیاطی و سوادآموزی را فراهم کرده است

محمدجان آریا

27 August 2020

مسوولان محلی در ولایت فاریاب می‌گویند که پسر جوانی در ولسوالی «خان‌چهارباغ» این ولایت برای چهل زن نیازمند زمینۀ کارآموزی در بخش خیاطی و سوادآموزی را به شکل رایگان فراهم کرده است. این کارآموزان پس از شش ماه آموزش می‌توانند کار و کسب خود را به گونۀ مستقل آغاز کنند.

حفیظ‌الله امینی، جوانی که برای نخستین ‌بار کارگاه آموزش‌ خیاطی و آموزشگاه سوادآموزی را برای زنان نیازمند در ولسوالی خان‌چهارباغ راه‌اندازی کرده است، می‌گوید که هدف او از این ‌کار نهادینه ساختن فعالیت‌های رضاکارانۀ مدنی در ولایت فاریاب است. آقای امینی می‌افزاید که شمار زیادی از زنان در ولسوالی خان‌چهارباغ درس نخوانده‌اند، اما علاقه و نیاز جدی به سواد دارند. به گفتۀ او، در این کارگاه آموزشی در کنار خیاطی، سواد حیاتی نیز به زنان آموزش داده می‌شود. این جوان اضافه می‌کند که در حال حاضر چهل خانم در دو وقت مختلف (پیش از چاشت و پس از چاشت) زیر آموزش قرار دارند.

امینی، عضو نهاد نجم می‌گوید که همۀ کارهای‌ این گروه به گونۀ رضاکارانه می‌باشد. به سخن او، زنان باید به مانند مردان حرفه را یاد بگیرند و با سواد شوند. آقای امینی اضافه می‌کند که گاهی مخالفت‌هایی نیز از سوی شماری از مردم صورت می‌گیرد، اما او این موارد را نادیده می‌گیرد و به کارش ادامه می‌دهد.

با این حال، دُرتاج خالقی، ولسوال خان‌چهارباغ امروز (پنج‌شنبه، ششم سنبله) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که حکومت محلی در این ولسوالی با توان و امکاناتی که دارد از این کارگاه آموزشی و مرکز سوادآموزی حمایت می‌کند. خانم خالقی می‌افزاید که این نخستین باری است که یک جوان به گونۀ رضاکارانه در این ولسوالی تلاش دارد که به زنان حرفه و سواد بیاموزاند. به سخن او، شماری از زنان نیازمند از طریق شبکۀ زنان نیز به این کارگاه آموزشی معرفی شده‌اند.

خان‌چهارباغ یکی از دوردست‌ترین ولسوالی‌های ولایت فاریاب است. تا سه سال پیش حتا یک جادۀ قیرریزی شده نیز در این ولسوالی به چشم نمی‌خورد. دختران این ولسوالی نیز به دلیل فاصلۀ زیادی که با مکتب داشتند، نمی‌توانستند به آموزش بپردازند. حدود سه سال می‌شود که در رأس این ولسوالی خانمی به نام دُرتاج خالقی قرار گرفته است. این ولسوال زن در بخش توسعۀ این ولسوالی کوشیده و توانسته با فضای حاکم ‌مردسالارانه مبارزه کند و زمینۀ را برای آزادی زنان در این ولسوالی نهادینه بسازد.