غنی

گامی به‌سوی حکومت‌داری الکترونیک؛ تسریع روند برقراری ارتباط مستقیم حکومت مرکزی با ولایات

حکومت افغانستان در نظر دارد با ایجاد دستگاه‌های ارتباطی در همۀ ولایت‌های کشور به هدف برقراری ارتباط حکومت‌های محلی با حکومت مرکزی از طریق «ویدیو کنفرانس» به گونۀ منظم از چگونه‌گی اجراات حکومت‌های محلی آگاهی حاصل کند تا مشکلات آنان به گونۀ مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به آن رسیده‌گی شود.

مسوولان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی می‌گویند که با فعال ساختن دستگاه‌های تماس ویدیویی در همۀ ولایت‌های کشور، امور مربوط به ولایات به گونۀ منظم از مرکز مدیرت می‌شود. به گفتۀ آنان والی‌ها در همۀ تصمیم‌ها و برنامه‌‌ریزی‌های حکومت مرکزی شریک ساخته می‌شوند تا افزون بر آگاهی از  برنامه‌های اجرایی حکومت، از فعالیت‌ها، کارکردها و مشکلات موجود در سطح ولایات گزارش دهند.

نجیب‌الله مطهری، رییس دفتر ریاست ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که بر اساس هدایت عبدالمتین بیک، رییس عمومی این اداره، ریاست تکنالوژی معلوماتی مکلف است که با نصب و فعال‌سازی دستگاه‌های ارتباطی در ۳۴ ولایت کشور، زمینۀ ارتباط مستقیم میان ولایت‌ها و مرکز را از طریق ویدیو کنفرانس فراهم سازد.

به گفتۀ او،  این روند تاکنون در ولایت‌های بلخ، خوست، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار و پنجشیر انجام شده و ارتباط مستقیم والیان به مرکز وصل شده است. آقای مطهری می‌گوید: «این روند در سایر ولایت‌های کشور نیز عملی خواهد شد». او می افزاید که با نصب این دستگاه‌ها، روند حکومت‌داری تسریع می‌یابد و از زمان‌گیر بودن عملی‌سازی تصمیم‌های حکومت، رسیده‌گی به مشکلات مردم و بررسی چگونه‌گی اجراات حکومت‌های محلی، جلوگیری خواهد شد.

از آن‌جای‌ که اطلاع‌رسانی به مردم، فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت همه‌گانی در حکومت‌داری، مبارزه با فساد اداری، پاسخ‌گویی و مسوولیت‌پذیری دولت در برابر ملت، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی، اصلاحات اداری، تقویت و گسترش حکومت‌داری الکترونیک، تقویت سرمایۀ بشری و شایسته‌سالاری از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت‌داری خوب به شمار می‌روند، بدون بکارگیری ابزارهای مدرن، تحقق این امور دشوار و ناممکن است.

به باور آگاهان، یکی از مولفه‌های حکومت‌داری خوب، به منظور تسریع روند خدمت‌رسانی، رسیده‌گی به مشکلات مردم، بررسی عمل‌کرد نهادهای اجرایی، حصول اطمینان از شفایت و پاسخ‌گویی حکومت‌های محلی به حکومت مرکزی، استفاده از حکومت‌داری الکترونیک است. نصب دستگاه‌های ارتباطی  به منظور برقراری ارتباط میان ولایت‌ها و حکومت مرکزی از طریق ویدیو کنفرانس از نخستین گام‌های تمرین حکومت‌داری الکترونیک است که با وصل و توسعۀ آن به دیگر حوزه‌ها و استفاده از دیگر ابزارهای الکترونیکی مدرن، پایه‌های یک حکومت پاسخ‌گو و مردم سالارا را نیرومند ساخته و میزان اعتماد و همکاری مردم را نسبت به عمل‌کردهای حکومت، بالا می‌برد.

حکومت افغانستان به منظور تمرکززدایی، اخیراً بر میزان صلاحیت‌های والیان افزوده است و عملی‌سازی این روند که در مرحلۀ آزمایشی قرار دارد، نیازمند هماهنگی حکومت مرکزی با حکومت‌های محلی، شریک‌سازی تصامیم، در میان گذاشتن اوامر و هدایات حکومت مرکزی و حصول اطمینان از چگونه‌گی اجراات و عمل‌کرد حکومت‌های محلی به منظور شفافیت و نهادینه شدن فرهنگ پاسخ‌گویی، می‌باشد. برقراری ارتباط مستقیم میان حکومت مرکزی و ولایات و توسعۀ حکومت‌داری الکترونیک اما در زمینۀ تحقق این اهداف موثر واقع شده و بر میزان مشارکت مردم و حکومت‌های محلی در تصمیم‌گیرهای حکومت مرکزی، می‌افزاید.

چندی پیش عبدالمتین بیک، رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در نشستی توضیح برنامه‌های حکومت در کابل تصریح کرد که به‌ منظور بهبود امور حکومت‌داری و رسیده‌گی به مشکلات مردم، صلاحیت‌های استثنایی به ولایات واگذار شده است. آقای بیک در این نشست گفت که حکومت مرکزی میکانیزمی را روی‌دست گرفته است که طی آن، والی‌ها از طریق ویدیو کنفرانس در همۀ نشست‌های حکومت حضور می‌داشته باشند و افزون بر مشارکت در پالیسی‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومت از همۀ اجراات و عمل‌کردهای حکومت مرکزی، آگاهی حاصل می‌کنند.

پایان دادن به انتقادهای مبنی بر کم‌شنوی‌های حکومت و تسریع روند رسیده‌گی به مشکلات مردم  با ایجاد سیستم جدید حکومت‌داری از دیگر تعهدات حکومت افغانستان است که با عملی شدن آن، بُن‌مایه‌های حکومت مردم‌سالار، پاسخ‌گو و مسوولیت‌پذیر،  پی‌ریز شده و پیش از هر زمان دیگر، نیرومند می‌شود.

بدون تردید با عملی شدن حکومت‌داری خوب، فرصت‌های خوبی برای تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، انجام خدمات اجتماعی به مردم، رفع دشواری‌های مردم، برچیدن گلیم فساد اداری، مدیریت عمومی، مسوولیت‌پذیری و شایسته‌سالاری، فراهم می‌شود.