Screenshot_20210524-142528_Gallery

عوامل منازعات و مدیریت امور صلح محلی طی نشستی در بدخشان به بحث گرفته شد

neshananews

24 May 2021

برنامه‌یی زیر نام «نشستی برای صلح در بدخشان» به منظور شناسایی و ریشه یابی منازعات محلی در این ولایت با حضور داشت اعضای نهادهای جامعۀ مدنی ولایت‌های شمال‌شرق کشور برگزار شد.

این نشست که امروز «دوشنبه 3 جوزای سال جاری» از سوی بنیاد “فریدریش ایبرت” در همکاری موسسۀ مطالعات عامه و “میدیوتیک افغانستان” در شهر فیض آباد، مرکز این ولایت با اشتراک فعالان نهادهای جامعۀ مدنی ولایت‌های کندز، تخار و بدخشان برگزار شده است؛ هدف آن شناسایی عوامل منازعات محلی و دخیل سازی مردم در روند صلح به سطح محل می‌باشد.

برگزار کننده‌گان این نشست هدف از راه اندازی این برنامه را بسیج مردم جهت شناسایی علل و انگیزه‌های منازعه‌های محلی و ایجاد یک دیدگاه واحد میان مردم در مدیریت روند صلح به سطح محل عنوان می‌کنند.

ام‌البنین پیگیر، یک‌تن از مسوولان بنیاد “فریدریش” گفت که آنان افزون بر شناسایی موانع محلی صلح به دنبال دریافت راه‌های غلبه بر موانع صلح، جهت کمک به یک روند صلح فراگیر از طریق دخیل ساختن شهروندان به سطح محل می‌باشند.

به گفتۀ وی آنان تمام عوامل و انگیزه‌های منازعه‌های محلی که توسط اشتراک کننده‌گان این نشست ارایه می‌شود را به گونۀ فشرده گرد‌آوری کرده و آن را با نهادها و شرکای بین‌امللی افغانستان و همچنان نهادهای دخیل در روند صلح شریک می‌سازند.

وی می‌افزاید آنان از طریق راه اندازی این‌گونه نشست‌ها افزون بر شناسایی علل و عوامل منازعات محلی به دنبال «ایجاد یک دیدگاه مشترک در میان تمام گروه‌ها و طبقات اجتماعی، برای ثبات طولانی مدت در افغانستان‌اند».

در این نشست اعضای نهادهای جامعۀ مدنی در گروه‌های جداگانه علت‌های اساسی منازعات محلی را پس از بررسی فهرست نموده و راه‌کارهای برداشتن این منازعات را نیز ارایه نمودند.

رقابت روی تصاحب معادن، افراد مسلح غیر مسوول و قدرت‌های محلی، تضادهای سیاسی و مذهبی از عمده‌ترین موارداند که در این نشست از عوامل اساسی شکل گیری منازعات محلی بر شمرده شده است.

اشتراک کننده‌گان این نشست، تاکید کردند که تنها یک حکومت پاسخ‌گو است که می‌تواند در برابر این موارد با برنامه‌های عملی وارد اقدام شده و از ایجاد شکاف‌های اجتماعی- سیاسی جلوگیری نموده و با مدیریت این وضعیت، نظم جامعه را حفظ کند.

ضیاألدین صدر، مسوول هماهنگ کنندۀ دفتر “میدیویتک افغانستان” در حاشیۀ این نشست گفت که بحران‌های پی در پی و دراز مدت، جامعۀ افغانستان را مستعد خشونت ساخته است و این استعداد خشونت زمینه سازی گسترش انواع خشونت‌ها در سطوح مختلف شده است.

به گفتۀ وی در شرایط کنونی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند، ایجاب می‌نماید تا تمام نهادها و گروه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تلاش‌ها را برای دخیل سازی مردم در روند صلح به سطح محل کرده و همچنین به خشونت زدایی بپردازند.

آقای صدر، می‌افزاید که دست‌یابی به این امر زمانی ممکن است که  دیدگاه واحد میان مردم و سایر گروه‌ها شکل گیرد و بسیج عمومی میان مردم جهت خشونت زدایی و زمینه سازی برای صلح اجتماعی و ثبات به وجود بیاید.

به سخن وی شناسایی محل‌های نزاع، دریافت راه‌های حل منازعات محلی و تامین صلح اجتماعی، افزون بر اینکه در تامین صلح پایدار و ثبات دائمی کمک می‌کند؛ می‌تواند که در جهت تسریع و تسهیل روند جاری صلح سیاسی نیز یاری برساند.

فعالان نهادهای جامعۀ مدنی بدخشان با انتقاد از روند جاری گفت‌وگوهای صلح می‌گویند که این روند به دلیل عدم همه شمول بودن و عدم دخالت گروه‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی با مشکلات جدی روبرو است و از همین‌رو تمام تلاش‌ها برای به ثمر نشستن این روند با ناکامی روبرو بوده است.

استوری یزدان پرست، معاون مجتمع نهادهای جامعۀ مدنی بدخشان که در این برنامه شرکت کرده است. گفت که یکی از عوامل ناکامی روند صلح افغانستان عدم دخالت تمام گروه‌های اجتماعی – سیاسی در روند صلح و عدم همه‌شمول بودن این روند است.

به گفتۀ یزدان‌پرست، راه اندازی این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند که با ایجاد بسیج عمومی مردم و ایجاد یک روایت کلان زمینه را برای همه‌شمول بودن روند صلح و دست‌یابی مردم افغانستان به صلح پایدار فراهم کند.

بانو یزدان پرست، می‌افزاید که آنان برای بسیج مردم جهت مدیریت امور صلح و منازعات محلی تلاش می‌کنند تا بتوانند با ایجاد دیدگاه واحد، افزون بر جلوگیری از منازعات محلی و دخیل سازی مردم در روند صلح به سطح محل بر تصمیم‌گیرهای کلان در سطح کشور نیز تاثیر بگذارند.

برگزار کننده‌گان این نشست می‌گویند که بسیج عمومی مردم و ایجاد دیدگاه واحد میان آنان در برطرف سازی منازعات محلی و مدیریت روند صلح به سطح محل راه را برای تأمین ثبات دائمی در افغانستان هموار می‌کند و به همین منظور آنان در تلاش‌اند که از طریق بسیج عمومی مردم و دخیل سازی آنان در این روند به این هدف دست یابند.