images (7)

امریکا و اتحادیۀ اروپا 100 میلیارد دالر برای مبارزه با تغییر اقلیم اختصاص می‌دهند

neshananews

15 June 2021

جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا و اعضای اتحادیۀ اروپا تعهد کرده‌اند که همکاری خود را در امر مبارزه با تغییر اقلیم افزایش می‌دهند. امریکا و اتحادیۀ اروپا 100 میلیارد دالر را برای حل معضل تغییر اقلیم اختصاص خواهند داد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد که این تعهد در آخرین دیدار رییس‌جمهور امریکا با رییس اجرایی اتحادیۀ اروپا و رییس شورای اروپا در بروکسل مطرح شده است.
بر اساس این تعهد، امریکا و اتحادیۀ اروپا این پول را به کشورهایی که با تولید بیش‌ترین میزان گازهای گل‌خانه‌یی در معضل جهانی تغییر اقلیم سهم بیشتری دارند، اختصاص خواهند داد. همچنان رهبران کانادا و آلمان نیز به صورت جداگانه داوطلب شده‌اند که برای مبارزه با چالش تغییر اقلیم مبارزه خواهند کرد.
تمرکز روی فناوری‌های سازگار با محیط زیست از جمله استفادۀ بیشتر از انرژی آفتابی شامل برنامۀ مشترک امریکا و اتحادیۀ اروپا برای مهار چالش تغییر اقلیم خوانده می‌شود.
این در حالی است که تغییر اقلیم یکی از سه چالش‌ عمدۀ جهانی است که آیندۀ کشورها را تهدید می‌کند. گزارش‌ها می‌رسانند که گرمای زمین با گذشت هر روز افزایش می‌یابد و ممکن است زنده‌گی در کرۀ زمین در سال‌های بعدی دشوار خواهد شد.