WhatsApp Image 2021-06-08 at 13.43.18

بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا کشف شده است

neshananews

08 June 2021

دانش‌مندان از کشف بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا خبر می‌دهند؛ موجوداتی که تخمین می‌شود 92 تا 95 میلیون سال پیش در روی زمین زنده‌گی می‌کردند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد که بقایای این گونۀ جدیدی از دایناسورها دیروز (دوشنبه، هفدهم جوزا) در آسترالیا کشف شده است. باستان‌شناسان به این باورند که این گونۀ دایناسورها در سال‌هایی که آسترالیا با قارۀ انترکتیکا وصل بود، در این کشور زنده‌گی می‌کردند.

این گونۀ جدید دایناسورها بین 25 تا 30 متر طول داشتد و بلندی آنان بین پنج تا شش‌ونیم متر تخمین شده است؛ به اندازۀ یک ساختمان دو طبقه‌یی.

این موجودات به باور دانش‌مندان بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورها در جهان بوده‌اند. همچنان این دایناسورها به پنج نوع بسیار نادر موجودات گوشت‌خوار در جهان دسته‌بندی شده‌اند.

باستان‌شناسان معتقدند که این نوع جدید دایناسورها با گونه‌های پیشین دایناسورها که بقایای آن در افریقا کشف شده است، نیز قرابت نزدیک دارند.

به باور آنان، بررسی این گونۀ جدید دایناسورها ممکن نسبت به گذشتۀ زمین معلومات سودمندی را در اختیار انسان قرار دهد. دایناسورها از موجودات بزرگ گوشت‌خوار در کرۀ زمین بودند که هزاران سال پیش نسل آن منقرض شده است.