1245675675

بقایای نزدیک‌ترین اجداد باستانی انسان خردمند در چین کشف شد

neshananews

26 June 2021

باستان‌شناسان در شمال‌شرق چین بقایای جدیدترین گونۀ انسان باستانی را کشف کرده‌اند که نزدیک‌ترین اجداد انسان خردمند خوانده می‌شود.

فرانس‌پرس در گزارشی می‌نویسد که کشف این گونۀ جدید انسان روز گذشته (جمعه، پنجم سرطان) در چین همه‌گانی شده است. این گونۀ جدید انسان بر اساس تخمین دانش‌مندان حدود 140 هزار سال پیش در قسمت‌هایی از چین زنده‌گی می‌کردند.

به نقل از این گزارش، دانش‌مندان این گونۀ تازۀ انسان باستانی را (انسان اژدها) نام‌گذاری کرده‌اند. به باور این دانش‌مندان، این نوع انسان‌های اولیه در مقایسه به نوع «نیاندارتال» نزدیک‌ترین اجداد انسان خردمند، شمرده می‌شوند.

بقایای این پیکر باستانی که مربوط به یک مرد 50 ساله است، فرورفته‌گی عمیق در ناحیۀ چشم، ارتفاع اندک صورت و صورت پهن او را نشان می‌دهد. به باور دانش‌مندان، این گونۀ انسان باستانی شباهت نزدیکی به انسان مدرن دارد.

بقایای این گونۀ جدید انسان حدود 80 سال پیش در چین به دست نیروهای ارتش جاپان رسیده بود و سربازان جاپانی استخوان‌های این پیکر باستانی را در داخل یک چاه پنهان کرده بودند. دانش‌مندان تازه دریافته‌اند که این گونۀ جدید انسان نزدیک‌ترین اجداد باستانی انسان مدرن است.

پیش از این بنابر یافته‌های باستان‌شناختی، انسان‌های‌ نیاندارتال نزدیک‌ترین اجداد باستانی انسان مدرن تلقی می‌شدند.

دانش‌مندان از سال‌ها به این‌سو تلاش دارند چگونه‌گی زنده‌گی باستانی و ساختمان بدن انسان‌های اولیه را پیدا کنند. تاکنون پیکر انواع مختلف انسان اولیه در افریقا و اروپا کشف شده است. اما این نوع جدید که در چین پیدا شده بیش‌ترین شباهت را با انسان امروزی نشان می‌دهد.