آزمون

آزمون برنامۀ رقابت کتاب‌خوانی برای صلح در بدخشان برگزار شد

neshananews

12 April 2021

موسسۀ همیاری و توان‌مند‌سازی در بدخشان که چندی پیش برنامۀ کتاب‌خوانی را میان جوانان چندین ولسوالی این ولایت راه‌اندازی کرده بود، روز گذشته آزمون این برنامه را برگزار کرد. در این آزمون بیش از 200 جوان از ولسوالی‌های مختلف بدخشان که در زمینۀ صلح طی این برنامۀ کتاب‌خوانی مطالعه کرده بودند، اشتراک کرده‌اند.

مسوولان این نهاد غیردولتی در بدخشان می‌گویند که آنان این برنامه را به هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، صلح و جلب توجه جوانان به مطالعۀ بیشتری در زمینۀ صلح راه‌اندازی کرده‌اند تا از این طریق بتوانند زمینه‌های پاگیری صلح اجتماعی را نیرومند سازند. داکتر انعام‌الحق نیازی از مسوولان این نهاد می‌گوید که برای پنج تن از برنده‌گان این آزمون پنج بورسیۀ لیسانس در دانشگاه‌های خصوصی کابل و جوایز دیگری از قبیل کتاب و تقدیر‌نامه‌ها درنظر گرفته شده است.

راه‌اندازی مسابقه‌های کتاب‌خوانی به هدف تشویق جوانان به کتاب‌خوانی و ترویج فرهنگ صلح و همدیگرپذیری اخیراً در بدخشان از سوی نهادهای گوناگون افزایش یافته است. فرهنگیان بدخشان می‌گویند که راه‌اندازی این‌گونه برنامه‌ها در زمینۀ ظرفیت‌سازی و تغییر ذهنیت جوانان برای صلح از اهمیت بلندی برخوردار است.