کمک جوزجان

آغاز روند توزیع کمک‌ها به بیش از 3هزار خانواده در ولایت جوزجان

مقام‌های حکومت محلی ولایت جوزجان می‌گویند که برنامۀ کمک بشردوستانۀ سازمان غذایی جهان (WFP) در وضعیت بحران کرونا برای بیش از 3هزار خانواده در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آغاز شده است.

عبدالقادر مالیه، معاون والی جوزجان امروز (شنبه، 31 جوزا) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «مرحلۀ نخست کمک‌های سازمان غذایی جهان به باشنده‌گان ولایت جوزجان آغاز شده است.» آقای مالیه می‌افزاید که در مرحلۀ نخست در شهر شبرغان برای یک‌هزا و 824 خانوادۀ نیازمندی که در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند، کمک‌های غذایی توزیع می‌شود. به گفتۀ آقای مالیه، 3هزار و 559 خانوادۀ نیازمند در سطح ولایت جوزجان از این کمک‌ها مستفید خواهند شد.

عبدالقادر مالیه اضافه می‌کند که این کمک‌ها شامل، دو بوری آرد، 8.5 کیلو دال، یک کیلو نمک و غذای کودکانه پلمپی می‌باشد. به باور آقای مالیه، از آغاز قرنطینۀ شهر شبرغان تاکنون خانواده‌های زیادی کارهای‌شان را از دست داده‌اند و در وضعیت بد معیشتی قرار دارند.

کمک‌های غذایی از طرف سازمان غذایی جهان در حالی توزیع می‌شود که دو ولسوالی ولایت جوزجان زیر کنترل گروه طالبان قرار دارد. معاون والی جوزجان می‌افزاید که سازمان غذایی جهان در هر نقطۀ ولایت جوزجان چه ساحۀ دولت و یا مخالفان مسلح دولت باشد، کمک‌های بشردوستانۀ خود را می‌رساند.

در همین حال، بادام‌گُل، باشندۀ ولایت جوزجان که به تازه‌گی یک بستۀ این کمک‌ها را دریافت کرده است می‌گوید: «من با چهار فرزندم در وضعیت خیلی بدی قرار داریم که حتا توان خرید یک سیر آرد را نداریم و از توزیع به وقت این کمک‌ها خیلی خوشحال هستم.» او می‌افزاید که پیش از شیوع ویروس کرونا دو پسرش در بازار بولانی و برگر فروشی می‌کردند، اما حالا از ترس ویروس کرونا کسی نه بولانی می‌خَرَد و نه هم برگر. خانم بادام‌گل خاطرنشان می‌سازد که دو سال پیش بر اثر جنگ‌ میان جنگ‌جویان طالبان و گروه از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان فرار کرده و به شهر شبرغان پناه آورده است.

با این همه، مسوولان محلی ولایت جوزجان می‌گویند که این کمک‌ها به نیازمندترین‌ خانواده‌ها در ولایت جوزجان توزیع خواهد شد. آنان از شفافیت در این روند اطمینان‌ می‌دهند و می‌گویند خانواده‌های نیازمند را نخست شناسایی و برای‌شان کمک توزیع می‌شود.