بدخشان

آغاز روند توزیع گندم به خانواده‌های نیازمند در بدخشان

مسوولان محلی بدخشان برای مبارزه با گرسنه‌گی روند توزیع گندم را از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت آغاز کرده است. قرار است 83 متریک تُن گندم به یک‌هزار و شش‌صد خانوادۀ نیازمند در این ولایت، توزیع شود.

حیات‌الله فرهنگ، رییس ادارۀ انکشاف دهات ولایت بدخشان می‌گوید که این گندم بر بنیاد نیازسنجی که قبلاً از سوی شوراهای انکشافی صورت گرفته است، توزیع می‌شود. به گفتۀ او، برای هر خانوادۀ نیازمند یک بوری گندم (5۰ کیلوگرام) توزیع می‌شود تا در جریان روزهای قرنطینه از آن استفاده کنند.

توزیع گندم به خانواده‌های نیازمند در ولایت بدخشان اما با انتقادهایی همراه است. شماری از باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که  توزیع این مواد به صورت عادلانه صورت نمی‌گیرد. به گفتۀ آنان، از این کمک‌ها بیش‌تر کسانی مستفید می‌شوند که به نحوی با مقام‌های دولتی ارتباط داشته باشند.

مسوولان ریاست انکشاف دهات ولایت بدخشان اما با رد این ادعاها اطمینان می‌دهند که گندم را به گونۀ شفاف و عادلانه به نیازمندان توزیع می‌کنند. رییس انکشاف دهات بدخشان می‌افزاید: «در مناطقی که برنامۀ میثاق شهروندی تطبیق شده است، یک تحلیل معیشتی نیز صورت گرفته و باشنده‌گان هر محل و شورای انکشافی بر اساس وضعیت اقتصادی به رده‌بندی‌های بای، متوسط، فقیر و فقیرترین دسته‌بندی شده‌اند و این گندم تنها به خانواده‌هایی که شامل رده‌بندی فقیرترین هستند، توزیع می‌شود.»

با این‌همه، شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت در ولایت بدخشان از دولت می‌خواهند که به خانواده‌هایی که عاید روزانۀ‌شان را به سبب وضع قیود روزگردی از دست داده‌اند، باید توجه بیش‌تری صورت گیرد.