غنی

آغاز سال آموزشی 1400؛ بیش از 11 هزار بست جدید معلمان به اعلان می‌رود

neshananews

23 March 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور همزمان به آغاز سال آموزشی سال 1400 خورشیدی می‌گوید که بیش از یازده هزار بست جدید معلمان در سال روان خورشیدی به اعلان سپرده می‌شود.

آقای غنی امروز (سه‌شنبه، سوم حوت) در مراسم نواختن زنگ مکتب در کابل از گسترش تشکیلات وزارت معارف در جریان سال روان خورشیدی خبر می‌دهد. آقای غنی می‌گوید که 11 هزار و 173 بست جدید معلمان در سال روان خورشیدی به اعلان سپرده می‌شود.

رییس‌جمهور اعمار مکتب‌های جدید را از برنامه‌های امسال دولت در بخش معارف عنوان می‌کند. به گفتۀ آقای غنی، یک‌هزار و 800 باب ساختمان مکتب در جریان امسال اعمار خواهد شد. آقای غنی در ادامه، کیفیت آموزش و پرورش در وزارت معارف را به باد انتقاد گرفته و بیان می‌دارد که دانش‌آموزان باید با ظرفیت بلند‌تری از مکتب‌ها فارغ شوند.

رییس‌جمهور از وزارت معارف می‌خواهد که روی کیفیت آموزش و پرورش در مکتب‌ها تمرکز کند. آقای غنی همچنان بر افزایش دسترسی دانش‌آموزان و معلمان در مکتب‌ها به فناوری تأکید می‌کند. آقای غنی می‌گوید که دانش‌آموزان کشور باید برای قرن 21 تربیت شوند و از این‌رو، دسترسی به فناوری در مکتب‌ها ضروری است.

او یادآور می‌شود که سال روان خورشیدی «سال دیجیتالی شدن» کشور خواهد بود و نهادهای دولتی روی دیجیتالی شدن سیستم‌های حکومت‌داری از جمله نظام آموزش و پرورش در کشور تمرکز خواهند کرد.

با آغاز سال آموزشی 1400 خورشیدی دانش‌آموزان کشور در حالی دوباره به مکتب‌ها حضور می‌یابند که سال گذشته پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، مکتب‌ها بیش از شش ماه به روی دانش‌آموزان مسدود شده بود. آگاهان مسایل آموزش و پرورش تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا را به نظام آموزشی در کشور زیان‌بار توصیف می‌کنند.