غرس نهال درخت

آغاز کارزار ملی نهال‌شانی؛ 25 میلیون نهال در سطح کشور غرس می‌شود

neshananews

10 March 2021

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست با آغاز کارزار ملی نهال‌شانی اعلام کرده است که 25 میلیون اسله نهال در بهار پیش‌رو در سطح کشور غرس خواهد شد.

این اداره امروز (چهارشنبه، 20 حوت) کارزار ملی نهال‌شانی را به گونۀ رسمی آغاز کرد. بسیاری از مقام‌های ارشد دولت در چوکات این کارزار به غرس نهال پرداختند. شاه‌زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که در چوکات این کارزار بیش از 25 میلیون اسله نهال در سطح کشور غرس خواهد شد.

آقای میوندی سرسبزی کشور و کاهش آلوده‌گی محیط زیست را از اهداف این کارزار عنوان می‌کند. این کارزار با شعار «نهال صلح و سرسبزی» در 34 ولایت کشور آغاز شده است. کارزار ملی نهال‌شانی در بیستم حوت همزمان با روز ملی نهال‌شانی در حالی آغاز شده است که نگرانی‌های جدی از بروز خشک‌سالی در سال پیش‌رو در کشور مطرح است.

وزارت مبارزه با حوادث، ولایت‌های شمال‌غربی و بزرگ‌شهرهای کشور را به دلیل کمبود میزان بارنده‌گی در جریان زمستان امسال دست‌خوش کمبود آب عنوان می‌کند. تاکنون روشن نیست دولت در امر مبارزه با خشک‌سالی احتمالی چه تدابیری را برای سال پیش‌رو روی دست خواهد گرفت.