IMG-20200126-WA0035

آغاز کمپاین پنج روزه واکسیناسیون فلج کودکان در هرات

عاطفه غفوری

26 January 2020

به دنبال ثبت یک واقعه مثبت فلج کودکان در هرات کمپاین پنج روزه واکسیناسیون در این ولایت امروز آغاز شد.

محمد داوود هاشمی معاون والی هرات هنگام آغاز این کمپاین گفت که قرار است در این دوره دست کم 650 هزار کودک زیر پنج سال در برابر فلج کودکان واکسین شوند.

او گفت که از عالمان دین و بزرگان اقوام هرات خواسته تا برای موفقیت این برنامه همکاری کنند.

پیش از این در شماری از ولسوالی‌های هرات این برنامه با مخالفت گروه‌های مسلح از جمله طالبان مواجه شده بود.

آقای هاشمی می گوید کمپاین جدید با استفاده از پنج هزار کارمند صحی و رضاکار به صورت خانه به خانه تطبیق خواهد شد.

بر اساس برنامه آمریت معافیت کتلوی هرات قرار است در این دوره از کمپاین برای 654580 کودک زیر پنج سال از تاریخ هفتم تا یازدهم ماه جاری واکسین پولیو یا فلج کودکان تطبیق شود.

برنامه واکسیناسیون خانه به خانه در هرات از مدتی به این‌سو متوقف و در مراکز صحی متمرکز شده بود.

اما با ثبت چهار مورد پولیو در حوزه غرب شامل یک مورد مثبت در هرات این برنامه دوباره از سر گرفته شد.