IMG-20200304-WA0004

آگاهی دهی خیابانی در مورد ویروس کرونا در تخار 

عرفان برزگر

04 March 2020

شفاخانۀ مخصوص برای مبتلایان به ویروس کرونا در تخار ایجاد می‌گردد.

صبح امروز موترهای مربوط به ریاست صحت عامۀ تخار، در خیابان‌های شهر تالقان گشت‌زنی کرده و آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا را به مردم آغاز کردند. گروه مبارزه با کرونا برگه‌های تبلیغاتی که شامل معلومات دهی و پیشگیری از ویروس کرونا است را به مردم توزیع کردند.

داکتر امید محمد، آمر بخش وقایۀ بیماری‌های ساری ریاست صحت عامۀ تخار، هدف از راه‌اندازی این برنامه را بلند بردن آگاهی مردم در مورد ویروس کرونا دانسته و می‌افزاید که کمپاین آگاهی دهی در مورد این ویروس در شهرستان‌های تخار نیز آغاز خواهد شد.

با این حال داکتر نصرالله قاضی، رئیس صحت تخار در گفتگو به خبرگزاری نشانه می‌گوید، هرچند که تا هنوز مورد مشکوک به کرونا در تخار دیده نشده اما آمادگی‌ها برای پیش‌گیری از این ویروس آغاز شده است. آقای قاضی‌زاده می‌گوید که تبلیغات در مورد این ویروس به شکل خیابانی آغاز شده و در روزهای آینده گروه آگاهی دهی به تمامی شهرستان‌ها و روستا‌ها خواهند رفت.

رییس صحت عامۀ تخار، افزود که وزارت صحت یک بخش را در شفاخانه ولایتی که داری 20 بستر است برای مبتلایان احتمالی به کرونا در شفاخانه ولایتی ایجاد کرده اما میگوید، ریاست صحت عامۀ تخار به این امر اکتفا نکرده و قرار است به زودی یک شفاخانه 50 بستر اختصاصی ویروس کرونا در تخار بسازند.

نصرالله قاضی‌زاده رئیس صحت تخار افزود که این شفاخانه به کمک موسسات همکار بخش صحت در تخار، قرار است در تعمیر سابقۀ شفاخانه ولایتی ایجاد گردد و کارهای ایجاد این مرکز درمان نیز تا حدودی پیش رفته است.

هرچند که تا هنوز مورد مشکوک به کرونا در تخار دیده نشده است، اما مسوولین بخش صحت از آمادگی‌های کامل برای مبارزه با این ویروس خبر می‌دهند.