316_394

اتحادیۀ اروپا 35 میلیون یورو برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان کمک می‌کند

neshananews

26 January 2021

نمایند‌ه‌گی دیپلماتیک اتحادیۀ اروپا درافغانستان، اعلام کرده است که این اتحادیه مبلغ 35 میلیون یورو را برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن به افغانستان کمک می‌کند.

دفتر نمایندگی اتحادیۀ اروپا در کابل در یک خبرنامه می‌نویسد که این بستۀ کمکی امروز(سه‌شنبه، هفتم دلو) از سوی این اتحادیه تعهد شده است.

در خبرنامۀ اتحادیۀ اروپا آمده است که این هزینۀ کمکی به هدف تقویت و پاسخ‌گویی سیستم صحی افغانستان، آزمایش و معالجه بیماران کرونایی، بهبود پیشگیری ازعفونت، آگاهی دهی و کاهش خطرات تغذیۀ ناشی از همه‌‌گیری ویروس کرونا در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که روز گذشته کشور هند نیز تعهد کرد که یک بستۀ واکسن کرونا را در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. این درحالی است که اولین محمولۀ بزرگ واکسن کرونا قرار است تا حدود چهار ماه دیگر وارد افغانستان شود.