وزارت خارجه

اتحادیۀ جهانی عالمان دین اسلام خواستار توقف خشونت‌ها در افغانستان شد

neshananews

06 February 2021

وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده است که اتحادیۀ جهانی عالمان دین اسلام جنگ جاری در کشور را ناجایز خوانده و خواستار توقف خشونت‌های جاری در افغانستان شده است.

وزارت امور خارجه امروز (شنبه، هژدهم دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که دبیرخانۀ اتحادیۀ عالمان دین اسلام در قطر با نشر اعلامیه‌یی جنگ جاری در افغانستان را ناجایز خوانده است. در این خبرنامه آمده است که این اتحادیه درگیری‌های جاری در کشور را خلاف موازین دین اسلام توصیف کرده و بر توقف فوری آن تأکید کرده است.

به نقل از خبرنامۀ وزارت خارجه، این اتحادیه با اشاره به حمله‌های هدف‌مند در افغانستان که اخیراً به شدت افزایش یافته است، از ادامۀ این حمله‌ها به شدت ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه همچنان تأکید می‌ورزد که دو طرف درگیر جنگ در این کشور باید به گفت‌وگوهای جاری در قطر تمرکز کنند و به جنگ جاری پایان دهند.

اتحادیۀ جهانی عالمان دین اسلام از کشورهای منطقه و جهان نیز می‌خواهد که برای پایان جنگ در افغانستان وارد عمل شوند و از روند جاری صلح این کشور حمایت کنند.

این در حالی است که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و بیشتر کشورهای منطقه و جهان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده‌اند. اما همزمان با آغاز گفت‌وگوهای مستقیم میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر که حدود پنج ماه پیش کلید خورد، خشونت‌ها در کشور به شدت افزایش یافته است.