حنیف اتمر

اتمر: راه حل معضل جنگ در افغانستان باید مورد پذیرش همۀ طرف‌ها باشد

neshananews

23 March 2021

محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور می‌گوید که تنها یک راه حل سیاسی که مورد قبول همۀ طرف‌های داخلی و خارجی در روند صلح قرار گیرد به صلح پایدار در کشور منجر می‌شود.

وزارت خارجۀ کشور امروز (سه‌شنبه، سوم حوت) در خبرنامه‌یی آورده است که آقای اتمر این موضوع را در دیدار با شماری از سفیران پیشین هند در افغانستان مطرح کرده است.

طبق این خبرنامه، آقای اتمر می‌افزاید که هر راه حل سیاسی که در روند صلح مطرح می‌شود باید مورد قبول همۀ شهروندان کشور باشد و نسبت به آن اجماع منطقه‌یی و بین‌المللی نیز وجود داشته باشد.

او حفظ دستاوردهای بیست سال گذشته از جمله کثرت‌گرایی قومی، حقوق مدنی، سیاسی شهروندان و ارزش‌های دموکراتیک و انتخابات را برای موفقیت روند صلح ضروری می‌داند. به گفتۀ آقای اتمر، موارد یادشده می‌تواند به پایداری صلح در افغانستان کمک کند.

وزیر خارجۀ کشور این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که او روز گذشته در رأس یک هیأت دولتی به هند سفر کرد و با وزیر خارجۀ این کشور نیز دیدار کرده است.

آقای اتمر در هفته‌های پسین سرگرم گفت‌وگو با کشورهای منطقه برای جلب حمایت این کشورها از رویکرد حکومت افغانستان در روند صلح است؛ رویکردی که با طرح پیشنهادی ایالات متحدۀ امریکا برای تأمین صلح در افغانستان مخالفت دارد.

وزارت خارجۀ امریکا طرح ایجاد حکومت مشارکتی موقت را در روند صلح مطرح کرده است، اما رییس‌جمهور غنی با ایجاد حکومت موقت مخالفت نشان داده و تأکید می‌کند که قدرت را از طریق انتخابات به جانشینش تسلیم خواهد کرد.