غنی و مشاور امنیت هند

اجماع منطقه‌یی برای صلح؛ غنی با مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد

neshananews

13 January 2021

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در پیوند به اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح و مبارزۀ مشترک با تروریسم با مشاور امنیت ملی هند گفت‌وگو کرده است.

دفتر رسانه‌یی ارگ امروز (چهارشنبه، 24 جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای غنی پیش از چاشت امروز با آقای اجیت دوول، مشاور امنیت ملی هند در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است. مبارزۀ مشترک با تروریسم و تقویت اجماع منطقه‌یی پیرامون صلح در کشور مهم‌ترین موضوع‌های مورد بحث در این دیدار عنوان می‌شود.

به نقل از خبرنامۀ ارگ، آقای غنی در این دیدار گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ضامن ثبات در افغانستان بوده و در خط مقدم مبارزه با تروریسم مشغول جنگ‌اند. رییس‌جمهور می‌افزاید که افغانستان و هند از طریق کار مشترک در کنار ناتو و امریکا می‌توانند در امر مبارزه با تروریسم به موفقیت نایل شوند.

مشاور امنیت ملی هند نیز در این دیدار تأکید کرده است که کشورش آماده است به روابط نزدیک خود با دولت افغانستان ادامه دهد و مبتنی بر منافع مشترک از روند صلح افغانستان حمایت کند.

قابل ذکر است که نماینده‌گی هند در سازمان ملل متحد به تازه‌گی کرسی مدیریت بخش تحریم‌های این سازمان را برعهده گرفته است. نماینده‌گی این کشور در سازمان ملل متحد اخیراً از طالبان خواسته است که خشونت‌ها را در برابر شهروندان افغانستان کاهش دهند. گروه طالبان اما تاکنون به این خواست هند پاسخ مثبتی ارایه نکرده است.