والی بدخشان

احمدبشیر صمیم به جای ذکریا سودا به عنوان والی بدخشان گماشته شد

neshananews

23 June 2021

ادارۀ مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده که احمدبشیر صمیم به عنوان والی بدخشان گماشته شده است.

این اداره امروز (چهارشنبه، دوم سرطان) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که آقای صمیم بر اساس پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان‌های محل و طبق فرمان رییس‌جمهور به جای ذکریا سودا در این سمت گماشته شده است.

ذکریا سودا والی پیشین بدخشان در حالی از این سمت برکنار می‌شود که در پیوند به اعتراض‌های دو هفتۀ پیش در شهر فیض‌آباد به سرکوب معترضان متهم است.

حدود دو هفته پیش باشنده‌گان بدخشان در واکنش به قطع آب آشامیدنی و افزایش ناامنی به جاده‌های شهر فیض‌آباد ریختند، اما این راهپیمایی به خشونت گرایید و جان هشت تن را گرفت.

در پیوند به این رویداد هیأت حقیقت‌یابی از سوی مجلس نماینده‌گان گماشته شد و چگونه‌گی به خشونت گراییدن این اعتراضات را بررسی کرد. این هیأت والی بدخشان و شماری از مسوولان امنیتی را در این پیوند به غفلت وظیفه‌یی متهم کرده و خواهان برکناری آنان شده‌ است.