احمدولی مسعود

احمدولی مسعود: مقاومت ملی باید در چوکات نظام رسمیت داده شود

neshananews

26 July 2021

احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود می‌گوید که مقاومت ملی نه در چوکات نهادهای امنیتی؛ بلکه در چوکات نظام باید رسمیت داده شود.

آقای مسعود امروز (دوشنبه، چهارم اسد) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که دایرۀ مقاومت در برابر گروه طالبان در سطح کشور وسعت پیدا کرده است.

آقای مسعود می‌افزاید که نیروهای مقاومت باید مورد حمایت قرار بگیرند و در چهارچوب نظام رسمیت داده شود. او می‌گوید که شخص خودش با تمام توان در چوکات مقاومت در برابر طالبان قرار خواهد گرفت.

آقای مسعود اما شکل‌گیری مقاومت در برابر طالبان و احتمال شکست این گروه را زمینه‌ساز پایان جنگ در کشور نمی‌داند و می‌گوید که برای ختم جنگ باید یک چهارچوب متوازن سیاسی جست‌وجو شود.

او پیشنهاد می‌کند که به جای حکومت موجود باید یک شورای ریاست جمهوری متشکل از چهره‌های ملی و متعهد ایجاد شود و شخصی از میان این شورا به عنوان رییس شورای ریاست جمهوری گزینش شود.

ایجاد شورای ریاست جمهوری از سوی آقای مسعود در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، حکومت طرح ایجاد شورای عالی دولت را روی دست داشت اما تاکنون به نهایی کردن تشکیل آن موفق نشده است.

طالبان نیز پیش از صلح با حکومت، خواهان برکناری رییس‌جمهور غنی از سمتش شده‌اند.