جاوید جیحون

احمد جاوید جیحون به عنوان معاون نخست مجلس نماینده‌گان گزینش شد

neshananews

07 March 2021

احمد جاوید جیحون، عضو مجلس نماینده‌گان در انتخابات هیأت اداری به عنوان معاون نخست رییس مجلس نماینده‌گان گزینش شد.

اعضای مجلس نماینده‌گان کشور امروز (یک‌شنبه، هفدهم حوت) انتخابات هیأت اداری این مجلس را برگزار کردند. در مجموع 227 عضو مجلس نماینده‌گان برای گزینش هیأت اداری در این روند شرکت کردند.

بر اساس نتایج این انتخابات، احمد جاوید جیحون، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده‌گان با کسب 120 رأی تأیید به عنوان معاون نخست این مجلس گزینش شد.

گفتنی است که سال سوم دورۀ هفدهم تقنینی مجلس نماینده‌گان روز گذشته با سخنرانی رییس‌جمهور غنی آغاز شد. گفت‌وگوهای صلح و دادن رأی اعتماد به شماری از سرپرستان وزارت‌خانه‌ها موضوع‌هایی است که مجلس در هفته‌های پیش‌رو با آن روبه‌رو خواهد بود.