اختلاف های قومی

اختلاف‌های قومی در اندراب‌های بغلان پس از ادامۀ ده سال پایان یافت

محمدجان آریا

23 September 2020

مسوولان امنیتی در ولایت بغلان می‌گویند که اختلاف‌ها و درگیری‌های قومی در ولسوالی‌های سه‌گانۀ اندراب‌ها پس از ده سال ادامه، پایان یافته است. این نزاع درازدامن با پا در میانی فرماندهی پولیس ولایت بغلان و کمیسیون حل منازعات ولسوالی‌های سه‌گانۀ اندراب‌ها پایان یافته است. در ده سال گذشته اختلاف‌ها و زدوخوردهای قومی در ولسوالی‌های سه‌گانۀ اندراب‌های ولایت بغلان بیش از ۴۰ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است.

احمد جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت بغلان امروز (چهارشنبه، دوم میزان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که گروه‌های متخاصم با اشتراک فرمانده پولیس ولایت بغلان، کمیسیون حل منازعات ولسوالی‌ سه‌گانه اندراب‌ها و بزرگان محل باهم آشتی و صلح کردند.

آقای بشارت اضافه می‌کند که از ده سال به این‌سو درگیری‌های قومی میان باشنده‌گان ولسوالی‌های سه‌گانۀ اندراب‌ها جریان داشت. آقای بشارت توضیح می‌دهد که چهار ماه پیش بر اساس هدایت وزارت امور داخله و تلاش فرماندهی پولیس ولایت بغلان، کمیسیون حل منازعات در ولسوالی سه‌گانۀ اندراب‌ها ایجاد شد. سخنگوی پولیس بغلان خاطرنشان می‌سازد که گروه‌های‌ متخاصم قومی یک دیگر را به آغوش کشیدند و سوگند صلح و آشتی یاد کردند.

آقای بشارت علاوه می‌کند که گروه‌های متخاصم قومی در ولسوالی‌‌های سه‌گانۀ اندراب‌ها تأکید کردند که دیگر دشمنی‌های قومی را خاتمه خواهند بخشید.

این در حالی است که از ده سال به این‌سو اختلاف‌های قومی در ولسوالی‌‌های سه‌گانۀ اندراب‌ها جریان داشته است و در نتیجۀ آن بیش از ۴۰ تن از طرف‌های درگیری بر اساس این اختلاف‌ها کشته شده و ده‌ها باشندۀ دیگر این ولسوالی‌ها زخمی شده‌اند.