جمعیت-افزایش

ادارۀ احصاییه: جمعیت افغانستان در سال 1400 به 33 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است

neshananews

08 June 2021

ادارۀ احصاییه و معلومات اعلام کرده که جمعیت افغانستان در سال 1400 خورشیدی به 33 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

این اداره امروز (سه‌شنبه، هژدهم جوزا) در گزارش سالانه‌اش جمعیت افغانستان را برآورد کرده است. در این گزارش آمده که نفوس کشور در سال 1400 خورشیدی حدود 33 میلیون و 600 هزار نفر تخمین شده است.

بر اساس گزارش این اداره، حدود 17 میلیون و 100 هزار نفر که 51 درصد جمعیت را شامل می‌شود مردان و 16 میلیون و 500 هزار نفر که 49 درصد جمعیت را دربر می‌گیرد، زنان هستند.

همچنان در این گزارش آمده است که 70 درصد جمعیت کشور در روستاها و حدود 24 درصد شهروندان در شهرها زنده‌گی می‌کنند. همچنان جمعیت کوچی‌ها یک‌ونیم میلیون تن تخمین شده است.

این در حالی است که در اوایل حکومت وحدت ملی جمعیت کشور حدود 30 میلیون تن تخمین شده بود. وزارت اقتصاد به این باور است که گراف رشد نفوس در کشور بسیار بلند است و در دهه‌های پسین شهروندان از دید معیشت دچار چالش خواهند شد.