جاوید رسولی

ادارۀ احصاییه: گزینۀ «خارجی» یاد شدن زبان فارسی از سیستم توزیع تذکره‌های برقی برداشته می‌شود

neshananews

01 October 2020

مسوولان ادارۀ ملی احصاییه و معلومات کشور می‌گویند که معلومات اضافی از سیستم آنلاین تذکره‌های برقی که زبان فارسی را «زبان خارجی» عنوان کرده است، به زودی برداشته خواهد شد. در حال حاضر در بخش گزینش زبان در سیستم توزیع تذکره‌های برقی در کنار زبان فارسی «زبان خارجی» نیز وجود دارد.

احمد جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی احصاییه و معلومات امروز (پنج‌شنبه، دهم میزان) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که از خارجی یاد شدن زبان فارسی در سیستم آنلاین تذکره‌های برقی برداشت نادرست شده است. آقای رسولی می‌افزاید که این زبان ملی در سیستم آنلاین برای کسانی اضافه شده است که شهروندان خارجی هستند، اما شهروندی عادی و یا افتخاری افغانستان را دریافت می‌کنند. او تأکید می‌ورزد که درج این معلومات هنگام دریافت تذکره‌های برقی برای شهروندان کشور ضروری نمی‌باشد.

رییس ادارۀ احصاییه و معلومات خاطرنشان می‌سازد که این بخشی از معلومات در سیستم آنلاین تذکره‌های برقی به زودی از سیستم برداشته خواهد شد.

این در حالی است درج شدن زبان فارسی که یکی از دو زبان ملی کشور است در سیستم آنلاین تذکره‌های برقی واکنش‌های گسترده‌یی را بین شهروندان فارسی زبان و سیاسیون کشور برانگیخته است. بسیاری از فعالان مدنی این اقدام را تلاش نظام‌مند برای کم‌رنگ ساختن نقش زبان فارسی در نظام حکومت‌داری کشور عنوان می‌کنند.