دود بلند منزلها

ادارۀ محیط زیست: 567 منبع آلوده‌گی هوا در سطح کشور مسدود شده است

neshananews

15 February 2021

ادارۀ ملی محیط زیست اعلام کرده است که 567 منبع آلوده‌گی هوا در سطح کشور در جریان زمستان امسال مسدود شده است.

شاه زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی محیط زیست امروز (دوشنبه، 27 دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که فعالیت این منابع آلوده‌گی هوا به دلیل عدم استفاده از فیلترهای تصفیۀ دود متوقف شده است. آقای میوندی می‌افزاید که همچنان مالکان 570 منبع آلوده‌گی هوا در جریان زمستان جاری مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.

رییس ادارۀ ملی محیط زیست استفاده از مواد سوخت آلاینده و کمبود استفاده از فیلترهای تصفیۀ دود را از عوامل اصلی شدت آلوده‌گی هوا در سطح کشور به ویژه در شهر کابل یاد می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که این اداره بیشتر اصناف را به استفاده از فیلتر تشویق کرده است.

به گفتۀ او، بیش از شش هزار منبع آلایندۀ محیط زیست و آلوده‌گی هوا در جریان سال 1399 خورشیدی مورد نظارت قرار گرفته‌اند. آقای میوندی اضافه می‌کند که این اصناف به استفاده از فیلترهای تصفیۀ دود وادار شده‌اند.

این در حالی است که آلوده‌گی هوا در بزرگ‌شهرهای کشور به ویژه در پایتخت در سال‌های گذشته افزایش یافته است. آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که بیماری‌های ناشی از آلوده‌گی هوا در شهرها رو به افزایش است.