ارگ

ارگ: بیشتر چهره‌های سیاسی از آدرس شخصی در نشست مسکو شرکت می‌کنند

neshananews

17 March 2021

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که بیشتر چهره‌های سیاسی کشور از آدرس شخصی در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه، 27 حوت) در برگۀ تویترش نوشته است که اصل مشارکت زنان در چوکات هیأت اعزامی دولت افغانستان به نشست مسکو رعایت شده است.

آقای مینه‌پال می‌افزاید که یک نمایندۀ زن (حبیبه سرابی) در چوکات هیأت اعزامی دولت افغانستان شامل است و از زنان به گونۀ درست در این نشست نماینده‌گی خواهد کرد. به گفتۀ او، بیشتر افرادی که در نشست مسکو اشتراک می‌کنند از آدرس شخصی خود در این نشست حضور خواهند یافت.

گفتنی است که یک هیأت دولتی متشکل از دوازده نفر از آدرس دولت در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. در این میان اعضای هیأت مذاکراه‌کنند‌ۀ صلح دولت و رهبران سیاسی نیز شامل‌اند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی این هیأت را رهبری می‌کند. گروه طالبان نیز یک هیأت ده نفری را به این نشست اعزام کرده است. این نشست قرار است فردا در مسکو برگزار شود.