پروازهای خارجی

از سرگیری پروازهای بین‌المللی از میدان هوایی حامد کرزی

neshananews

24 June 2020

ادارۀ هوانوردی ملکی حدود سه ماه پس از توقف اعلام کرده است که پروازهای بین‌المللی از میدان هوایی «حامد کرزی» از سر گرفته شده است.

محمد نعیم صالحی، سخنگوی این ادارۀ در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که پروازهای بین‌المللی سر از امروز (چهارشنبه، چهارم سرطان) از سر گرفته شده است. او می‌افزاید که در نخستین پرواز بین‌المللی، شرکت هوایی «ترکش ایرلاین» ۳۵۰ مسافر را بامداد امروز از استانبول ترکیه به کابل انتقال داده است. آقای صالحی در ادامه می‌گوید که شرکت هوایی «امارات» نیز سر از فردا پروازهایش را به افغانستان از سر می‌گیرد.

از این پس، شرکت‌های هوایی امارات و ترکش ایرلاین هفتۀ سه پرواز به افغانستان اجرا خواهند کرد. سخنگوی ادارۀ هوانوردی ملکی در مورد شرکت‌های هوایی داخلی می‌گوید که «آریانا» و «کام‌ایر» نیز پروازهای بین‌المللی‌شان را آغاز کرده‌اند. به گفتۀ او، پروازهای داخلی قبلاً آغاز شده است، اما هنوز به گونۀ عادی برنگشته است.

سخنگوی ادارۀ هوانوردی ملکی خاطرنشان می‌سازد که این پروازها بر اساس رهنمودهای سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی (ایکاو) از سر گرفته شده است. او می‌افزاید که در این کارشیوه همۀ موارد احتیاطی به منظور جلوگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته شده است.

این همه در حالی است که حدود سه ماه پیش همزمان با گسترش ویروس کرونا در جهان پروازهای داخلی و خارجی در کشور برای جلوگیری از همه‌گیری این ویروس متوقف شد. مسوولان ادارۀ هوانوردی ملکی می‌گویند که توقف پروازها زیان سنگینی را بر دوش شرکت‌های هوانوردی گذاشته است. مسوولان اداره هوانوردی ملکی می‌گویند که عواید این اداره نیز حدود ۴۰ میلیون دالر کاهش یافته است.