استانکزی

استانکزی: تأمین صلح پایدار بدون حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها ممکن نیست

neshananews

23 November 2020

معصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌گوید که تأمین صلح پایدار در کشور بدون حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌‌های قومی و مذهبی ممکن نخواهد بود.

آقای استانکزی امروز (دوشنبه، سوم قوس) هنگام سخنرانی در نشست بین‌المللی ژنوا در مورد صلح افغانستان حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها را در روند صلح، ضروری خواند. آقای استانکزی می‌گوید که بدون حفظ حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در روند صلح، تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور ممکن نخواهد بود.

رییس هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌افزاید که طالبان تغییرات به میان آمده در جریان دو دهۀ گذشته در کشور را مشاهده می‌کنند و نمی‌توانند این تغییرات را نادیده بگیرند. او تأکید می‌ورزد که این گروه در روند صلح باید به حقوق زنان و حقوق بشر که بنیاد نظام دموکراتیک کنونی را شکل می‌دهد، تن بدهند.

آقای استانکزی همچنان حفظ حقوق پناهنده‌گان و پیش‌بینی مکانیزم‌های روشنی برای بازگشت مهاجران به کشور را در روند صلح ضروری عنوان می‌کند. رییس هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان با طالبان تأکید می‌ورزد که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان روند صلح را تهدید می‌کند. از همین‌رو، آقای استانکزی از طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها را به هدف پیشرفت در روند صلح، کاهش دهند.

گفتنی است که نشست بین‌المللی ژنوا در مورد افغانستان برای دو روز در پایتخت کشور سویس برگزار شده است. روز اول این نشست به روند صلح افغانستان و روز دوم به تعهد جامعۀ جهانی به ادامۀ کمک‌های مالی به این کشور اختصاص یافته است.