استانکزی

استانکزی: خون‌ریزی در کشور باید پایان یابد

neshananews

05 January 2021

معصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان می‌گوید که خون‌ریزی در کشور باید برای همیشه پایان یابد.

آقای استانکزی امروز (سه‌شنبه، شانزدهم جدی) در یک نوار تصویری می‌گوید که هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت برای پایان بخشیدن به خون‌ریزی در کشور، عازم دوحه شده و دور دوم گفت‌وگوها با گروه طالبان را آغاز می‌کند.

آقای استانکزی می‌افزاید که آجندای اصلی هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت در دومین دور گفت‌وگوهای مستقیم صلح پایان یافتن خون‌ریزی و برقراری آتش‌بس در کشور خواهد بود. او تأکید می‌کند که خون‌ریزی در کشور باید برای همیشه پایان یابد.

گفتنی است که اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت ساعاتی پیش برای آغاز دومین دور گفت‌وگوهای صلح با طالبان عازم دوحه، پایتخت قطر شده‌اند. این گفت‌وگوها قرار است امروز آغاز شود. نهایی‌سازی آجندای مذاکرات مستقیم صلح در دستور کار هیأت‌های مذاکراتی دو طرف در این دور گفت‌وگوها خواهد بود.