وزارت خارجه

استقبال حکومت افغانستان از ادامۀ کمک‌های مشروط جامعۀ جهانی

neshananews

18 November 2020

وزارت امور خارجۀ کشور اعلام کرده است که رهبری حکومت افغانستان از مشروط شدن ادامۀ کمک‌های بین‌المللی به این کشور استقبال می‌کند.

وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه، 28 عقرب) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که اعلامیۀ مشترک کشورهای کمک‌کننده به دولت افغانستان مبنی بر مشروط شدن ادامۀ این کمک‌ها به «10 مورد کلیدی» در نشست کابینه مورد بحث قرار گرفته است.

خبرنامه می‌افزاید که رهبری حکومت افغانستان مطرح شدن شرایط کلیدی برای ادامۀ کمک‌ها به دولت افغانستان را زمینه‌ساز صلح پایدار در کشور می‌داند و از آن استقبال می‌کند. بر اساس خبرنامۀ وزارت امور خارجه، این شرایط با اولویت‌های مردم افغانستان نیز سازگاری کامل دارند.

وزارت خارجۀ کشور «حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوزده سال گذشته، استقرار آتش‌بس فراگیر، تعهد دوام‌دار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفاد آن و مبارزهۀ معنادار و عینی با فساد» را از جمله شرایطی نام می‌برد که ادامۀ کمک‌های جهانی به دولت افغانستان به آن مشروط شده است.

در خبرنامۀ وزارت امور خارجه آمده است: «احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از اهداف توسعهٔ پایه‌دار ملل متحد، جلوگیری از استفادهٔ تروریستان از خاک افغانستان علیه سایر ملل، ادامهٔ چارچوب پاسخگویی متقابل میان دولت افغانستان و جامعهٔ جهانی و تسهیل فعالیت‌های توسعه‌یی و بشردوستانه به ‌شمول رفع موانع و مالیات غیرقانونی از راه فعالیت‌های کمک‌رسانی» از شرایط دیگر جامعۀ جهانی برای دوام کمک‌ها به افغانستان است.

گفتنی است که این ده شرط کلیدی در نشست «ژنوا» که قرار است تا چند روز دیگر دایر شود، به دولت افغانستان و گروه طالبان برای ادامۀ کمک‌های بین‌المللی، پیشکش می‌شود. گفته می‌شود که نمایندۀ گروه طالبان نیز در نشست ژنوا حضور خواهد داشت.