وزارت خارجه

استقبال کابل از تعیین نمایندۀ اسلام‌آباد در امور صلح افغانستان

neshananews

09 June 2020

وزارت امور خارجۀ کشور تأیید کرده است که اسلام‌آباد محمد صادق، سفیر پیشین این کشور در کابل را به عنوان نمایندۀ ویژۀ پاکستان در امور صلح افغانستان گماشته است. حکومت افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال می‌کند.

وزارت امور خارجه شب گذشته (دوشنبه، نوزدهم جوزا) در پیامی سمت جدید آقای محمد صادق، سفیر پیشین پاکستان در کابل را به عنوان نمایندۀ ویژۀ صدراعظم آن کشور در امور صلح افغانستان تبریک گفته و این اقدام اسلام‌آباد را گامی مثبت در راستای تقویت روابط دو کشور تلقی می‌کند.

وزارت امور خارجه کشور تأکید می‌ورزد که با درنظرداشت سابقۀ کار و شناخت آقای محمد صادق از افغانستان، این وزارت امیدوار است که تقررشان در جهت تقویت همکاری‌های دو کشور در آوردن صلح، آرامش و استقرار، موثر واقع شود.

مقام‌های حکومت پاکستان چند روز پیش از گماشتن آقای محمد صادق در این سمت خبر داده بودند. این درحالی است که افغانستان در آستانۀ مذاکرات صلح قرار دارد. گفت‌وگوهایی مستقیم دولت با گروه طالبان قرار است تا چند روز دیگر در قطر آغاز شود.