خالد

اسدالله خالد برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شود

neshananews

18 July 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در فرمانی اسدالله خالد را به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی کشور گماشته است.

ادارۀ امور ریاست جمهوری امروز (شنبه، ۲۸ سرطان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسدالله خالد به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع ملی گماشته شده و قرار است از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی برای کسب رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شود.

آقای خالد از این پیش در ماه جدی سال 1397 به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته شد و تاکنون در این سمت وظیفه اجرا می‌کند. او از چهره‌های مشهور ضد طالبانی است.

آقای خالد درحالی قرار است به مجلس نماینده‌گان جهت کسب رأی اعتماد معرفی شود که رییس‌جمهور غنی گفته است که فرهنگ سرپرستی وزارت‌خانه‌ها را پایان خواهد بخشید. در خبرنامۀ ادارۀ امور ریاست جمهوری اما مشخص نشده است که آقای خالد چه زمانی به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهد شد.