IMG-20200304-WA0001 (1)

افراز ایست‌های بازرسی نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان

محمدجان آریا

04 March 2020

بعد از اتمام هفتۀ کاهش خشونت، نیروهای امنیتی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی‌های این ولایت ایست‌های بازرسی را جهت کنترول بیشتر وضعیت امنیتی افراز کرده‌اند.

عبدالواحد وجدان، فرماندۀ فرماندهی امنیه ولایت جوزجان به رسانه‌ها می‌گوید: “پولیس جوزجان با هم‌کاری و هم‌آهنگی ارتش ملی و امنیت ملی به خاطر پیش‌واز سال نو و کنترول وضعیت امنیتی ایست‌های بازرسی را در شهر شبرغان و ولسوالی‌های این ولایت افراز نموده است.”

آقای وجدان می‌گوید: “از این‌که سال نو و نوروز نزدیک است و هم‌وطنان ما از دیگر ولایات و ولسوالی‌ها می‌خواهند به مِلۀ گُل سرخ به مزار شریف بروند. ما با افراز ایست‌های بازرسی خواستیم تدابیر بیش‌تر امنیتی را بگیریم تا هم‌شهریان ما با فکر آرام به جشن‌های خود برسند.”

فرماندۀ امنیه ولایت جوزجان می‌افزاید: “هدف اصلی افراز چک‌پاینت‌ها جلوگیری از رویدادهای جنایی و دخالت مخالفین مسلح دولت در امور کاری مردم می‌باشد.”

ولایت جوزجان در مسیر ولایت فاریاب و سرپل قرار گرفته است و همه ساله باشندگان ولایت فاریاب و سرپل از مسیر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به خاطر جشن نوروز و مِله گُل‌سرخ به مزار شریف می‌روند.

حشمت‌الله سرباز پولیس ملی که در عین اجرای وظیفه در ایست‌بازرسی غربی در شهر شبرغان قرار دارد به رسانه‌ها می‌گوید: “ما به خاطر تامین امنیت مردم ایست‌های بازرسی را افراز کردیم تا همه با خاطر آرام به کار و زندگی‌شان برسند و رضایت مردم در اولویت ما قرار دارد.”

حشمت الله می‌گوید: “ما می‌خواهیم که مردم افغانستان سال نو خوب و خوش داشته باشند و در صورت مشاهده هر نوع وضعیت مشکوک با پولیس همکاری نموده و ما را در جریان بگذارند و ما در کنار مردم خود هستیم.”

هم ساله هزاران تن از ولایات شمال، شمال شرق و جنوب افغانستان به خاطر جهنده‌بالا و مِله‌ گل‌سرخ به شهر مزار شریف می‌آیند و جشن نوروز را تجلیل می‌کنند.