محمد خالد پاینده

افزودی تنخواه آموزگاران به گونۀ یک‌جایی از بودجۀ وسط سال اجرا می‌شود

neshananews

01 April 2021

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که افزودی تنخواه آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت از بودجۀ وسط سال اجرا می‌شود. معلمان و کارمندان بست‌های هشتم تا چهارم دولت از این حقوق مستفید خواهند شد.

محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه امروز (پنج‌شنبه، دوازهم حمل) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که این وزارت به پرداخت تنخواه افزودی آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت متعهد است. به گفتۀ او، اجرای این معاش‌ها به دلیل طی مراحل قانونی زمان‌گیر است و به همین سبب از بودجۀ وسط سال به گونۀ یک‌جایی اجرا خواهد شد. این حقوق افزودی از اول حمل امسال قابل اجرا است.

سرپرست وزارت مالیه می‌افزاید که این وزارت در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری تنخواه کارمندان بست‌های بالا از جمله «ان‌.تی.‌ای» را تا آخر ماه حمل امسال پرداخت کرده و پس از بررسی، شماری از این بست‌های ضروری حفظ و بقیۀ آن حذف خواهد شد.

طرح ازدیاد تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت از سوی مجلس نماینده‌گان پیشکش شده است. حکومت در نخست با این طرح مخالف بود، اما سرانجام پس از بحث‌های دامنه‌دارد وزارت مالیه با مجلس نماینده‌گان حکومت مجبور شد به خواست نماینده‌گان مبنی بر افزایش دو هزار افغانی در معاش ماهوار آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبه تمکین کند.